Αναζήτησε στοιχεία για το domain

Αποτέλεσμα αναζήτησης
 
 
 
 
Τί είναι το Whois?

Κατά τη διαδικασία κατοχύρωσης ενός domain name δια μέσου ενός καταχωρητή θα σου ζητηθούν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά αφορούν στον ιδιοκτήτη, στον τεχνικό υπεύθυνο, στον υπεύθυνο χρέωσης και στον διαχειριστή. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων WHOIS. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατοχύρωσης και εμφανιστεί το domain σου στην λίστα αποτελεσμάτων του Whois , τότε όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι δημόσια διαθέσιμα σε όποιον επιλέγει το domain σου χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης WHOIS.

Τo εργαλείο Whois χρησιμοποιείται από διάφορους φορείς και υπηρεσίες για: Ελεγχο της ημερομηνίας λήξης του εκάστοτε domain Επιβεβαίωση κυριότητας κατά την διαδικασία μεταβίβασης από τους καταχωρητές Διερεύνηση εγκληματικών ενεργειών από Δημόσιες αρχές

H Europlanet ως εγκεκριμένος καταχωρητής domain names, πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις δεδομένων WHOIS που ορίζονται από τον ICANN αναφορικά με τις καταλήξεις .com, .net, .org, .biz, .info, .tv, .mobi καθώς από τα υπόλοιπα Μητρώα .EU & .GR.

Ειδικά για το Μητρώο .GR

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων), τα στοιχεία των επαφών των domain names είναι κρυφά και δεν παρουσιάζονται στην αναζήτηση του εργαλείου Whois. Για τους παραπάνω όμως λόγους που απαιτούνται από το διεθνή κανονισμό, τα μόνα στοιχεία που παρουσιάζονται στο εργαλείο Whois για τα domain με κατάληξη .gr είναι: Ημερομηνία καταχώρησης Ημερομηνία λήξης Αρμόδιος Καταχωρητής

Ειδικά για το Μητρώο .EU

Σύμφωνα με τον κανονισμό της EURid τα στοιχεία των επαφών του domain είναι δημόσια εμφανή στο εργαλείο Whois μόνο στην περίπτωση που αφορούν σε εταιρία. Στην περίπτωση που τα στοιχεία αφορούν σε ιδιώτη, τότε εμφανίζεται μόνο το email και το τηλ. επικοινωνίας.

Με τις νέες μοναδικές υπηρεσίες του easy… βγαίνεις κερδισμένος!

tipos