Cookiebot

Επίσημο και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης Cookie για το website σου
αναγνωρισμένο από όλους τους φορείς με πλήρη υποστήριξη του
GDPR κανονισμού!

Βασικές λειτουργίες

cookie-scanning

Αυτόματη σάρωση και δήλωση cookie

Μία φορά το μήνα, το Cookiebot CMP θα εκτελεί έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο cookie ανιχνεύοντας τον ιστότοπό σας για cookie (cookie HTTP / Javascript, HTML5 Local Storage, Flash Local Shared Object, Silverlight Isolated Storage, IndexedDB, ultrasound beacons, pixel tags) και δημιουργεί δήλωση cookie με περιγραφές για κάθε cookie που βρίσκεται στον ιστότοπό σας.

Η δήλωση είναι διαθέσιμη στους χρήστες του ιστότοπού σας ως μέρος του παραθύρου διαλόγου λεπτομερειών συναίνεσης και ως ξεχωριστή αναφορά cookie.

Η αναφορά cookie μπορεί να δημοσιευτεί πλήρως σε οποιαδήποτε από τις υποσελίδες σας, π.χ. ως μέρος της πολιτικής απορρήτου σας, συμπεριλαμβάνοντας απλώς έναν κώδικα javascript στη συγκεκριμένη σελίδα. Η δήλωση δείχνει επίσης την τρέχουσα κατάσταση συναίνεσης χρήσεων και προσφέρει στον χρήστη τη νόμιμη επιλογή αλλαγής ή ανάκλησης μιας συγκατάθεσης.

Παρακολουθήστε τα cookies σας εγγράφοντας έναν ή περισσότερους συνδρομητές για να λαμβάνετε μια μηνιαία αναφορά σάρωσης μέσω e-mail με πληροφορίες για π.χ. νέα και αφαιρεμένα cookies.

Cookie-samtykke banner

Banner συναίνεσης cookie

Το Cookiebot CMP εμφανίζει ένα φιλικό προς το χρήστη, χωρίς νόημα, διάλογο την πρώτη φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπό σας - ανεξάρτητα από τη σελίδα την οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά ο χρήστης. Το παράθυρο διαλόγου διαμόρφωσης ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τη χρήση των cookies και ζητά τη συγκατάθεσή του για τη ρύθμιση cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη, όλα με ελάχιστη επίδραση στη συνολική εμπειρία χρήστη.
Το Cookiebot CMP θυμάται την επιλογή του χρήστη για 12 μήνες μετά τους οποίους το banner θα εμφανιστεί αυτόματα για να ανανεώσει τη συναίνεση του χρήστη.

Όλες οι συγκαταθέσεις χρηστών καταγράφονται αυτόματα σε ανώνυμη φόρμα με κρυπτογραφημένο κλειδί. Δεν απαιτείται συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (GDPR). Το αρχείο καταγραφής συναίνεσης μπορεί να ληφθεί από τον Διαχειριστή και να χρησιμοποιηθεί για τεκμηρίωση.

Ο μηχανισμός συναίνεσης μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν χρησιμοποιείς ιστότοπους σε πολλές χώρες, μπορείς να ρυθμίσεις μια διαμόρφωση για κάθε χώρα.

Cookie Control & JavaScript SDK

Με το Cookiebot CMP έχετε τον πλήρη έλεγχο των cookie που έχουν οριστεί στον ιστότοπό σας. Αντί να αφήνει στους επισκέπτες του ιστότοπού σας να επιλέξουν ή να εξαιρεθούν σε αρκετές εκατοντάδες παρόχους cookie τρίτων, το Cookiebot CMP προσφέρει στους επισκέπτες σας μια απλή, γενική επιλογή για τέσσερις τύπους cookie σε όλους τους παρόχους cookie.

Το Cookiebot CMP προσφέρει πλήρη υποστήριξη της απαιτούμενης προηγούμενης συγκατάθεσης, έτσι ώστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookie να ρυθμίζονται πριν από τη συγκατάθεση του χρήστη. Το Cookiebot CMP μπορεί να αποκλείει αυτόματα όλα τα cookie και τους ιχνηλάτες πρώτου και τρίτου μέρους στον ιστότοπό σου. Εναλλακτικά, μπορείς να επισημάνεις χειροκίνητα σενάρια για αναστολή έως ότου ο χρήστης συναινέσει.

Το Cookiebot CMP εκθέτει ένα αντικείμενο JavaScript με έναν αριθμό δημόσιων ιδιοτήτων, μεθόδων, συμβάντων και συναρτήσεων επανάκλησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον κώδικα διεπαφής του ιστότοπού σας για να ενεργοποιήσετε μεμονωμένα σενάρια με βάση την τρέχουσα κατάσταση συναίνεσης χρήστη.

Η κατάσταση συναίνεσης αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης χρήστη ως μόνιμο cookie με τιμή μορφής JSON, η οποία μπορεί επίσης να διαβαστεί από την πλευρά του διακομιστή για την αξιολόγηση της συναίνεσης του χρήστη πριν από τη ρύθμιση των cookie.

Στο διαχειριστικό σύστημα του cookie μπορείς να δεις σε ποια διεύθυνση URL ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ένα cookie που σε διευκολύνει να προσδιορίσεις τα σενάρια που ρυθμίζουν τα cookie.

Cookiekatalog

Αποθήκευση cookie

Το Cookiebot CMP διατηρεί ένα παγκόσμιο αποθετήριο cookie με περιγραφές του σκοπού των κοινά χρησιμοποιούμενων cookie τρίτων.

Όταν το Cookiebot CMP αναγνωρίζει ένα γνωστό cookie στον ιστότοπό σας, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων για να περιγράψει τον σκοπό του cookie στους επισκέπτες του ιστότοπού σας.

Το Cookiebot CMP δημιουργεί ένα τοπικό χαρτοφυλάκειο αποθήκευσης πληροφοριών μετά την πρώτη σάρωση του ιστότοπού σας.

Στο τοπικό αποθετήριο μπορείς να αλλάξεις οποιαδήποτε εφαρμοσμένη περιγραφή και να ορίσεις περιγραφές σκοπού σε όλα τα cookie που προσδιορίζονται από το σαρωτή.

Σε επόμενες σαρώσεις, το Cookiebot CMP επαναχρησιμοποιεί πληροφορίες από είχε αποθηκεύσει από την πρώτη σάρωση για να περιγράψει τα cookie.

Αποδοτικότητα

Μαζική συναίνεση για πολλούς τομείς

Εάν χρησιμοποιείς πολλούς ιστότοπους από διαφορετικά domain ή / και ο ιστότοπός σου λειτουργεί από διάφορα subdomain, το Cookiebot CMP μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες του ιστότοπού σου τη συγκατάθεση που καλύπτει όλα τα domain σου.

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, στους χρήστες σου θα ζητηθεί συγκατάθεση μόνο την πρώτη φορά που θα επισκεφτούν οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς σου.

Auto-detect languages

Υποστήριξη και αυτόματη ανίχνευση οποιασδήποτε γλώσσας

Το κείμενο στο παράθυρο διαλόγου συναίνεσης μπορεί να προσαρμοστεί με απεριόριστο αριθμό παραλλαγών γλώσσας στον διαχειριστή που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης. Τα προεπιλεγμένα πρότυπα κειμένου σε 46 γλώσσες είναι διαθέσιμα στη διαχείριση Cookiebot CMP.
Επιπλέον, το Cookiebot CMP επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση γλώσσας για την εμφάνιση του διαλόγου συναίνεσης στη γλώσσα που προτιμά ο χρήστης μεμονωμένου ιστότοπου.

Geo-targeting i realtid

Γεωγραφική στόχευση σε πραγματικό χρόνο

Αν θέλετε να στοχεύσετε τη συλλογή συναίνεσης σε επισκέπτες από συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές στον κόσμο, το Cookiebot CMP μπορεί σε πραγματικό χρόνο να καθορίσει από ποια χώρα προέρχεται ο μεμονωμένος χρήστης και να εμφανίσει το banner συναίνεσης μόνο σε επισκέπτες από τις επιλεγμένες χώρες και περιοχές.

Για όλους τους άλλους επισκέπτες ο ιστότοπός σου θα λειτουργήσει αμετάβλητος.

Αναφορές

Το Cookiebot CMP παρέχει οπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιλογές των επισκεπτών του ιστότοπού σας. Επίσης, μετά από κάθε μηνιαία σάρωση, το Cookiebot CMP θα συντάξει μια αναφορά σάρωσης με λεπτομέρειες σχετικά με αναγνωρισμένους ιχνηλάτες στον ιστότοπό σας, αλλαγές από την προηγούμενη σάρωση και άλλες λεπτομέρειες.

Από τον διαχειριστικό σύστημα μπορείτε να ορίσετε  οποιοδήποτε e-mail για να λαμβάνετε τη μηνιαία αναφορά για ένα ή περισσότερα domain.

Γρήγορο και αξιόπιστο

Το Cookiebot CMP λειτουργεί από το cloud και έτσι προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τις εκτεταμένες δυνατότητες του cloud για να εξασφαλίσει υψηλή διαθεσιμότητα, αυτόματη κλιμάκωση χωρητικότητας, συνεχή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και γεωγραφική αναπαραγωγή για αυτόματη  ανακατεύθυνση σε περίπτωση ζημιάς των γραμμών ή φυσικής καταστροφής των Datacenter.

Κρυπτογραφημένη ασφάλεια

Oι συγκαταθέσεις συλλέγονται αυτόματα μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL και όλες οι συγκαταθέσεις αποθηκεύονται ως ισχυρά κρυπτογραφημένα κλειδιά.

Ρυθμίσεις

Εύκολη ενσωμάτωση στον ιστότοπό σου

Το Cookiebot CMP είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία cloud πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε ιστότοπο.

Αντίγραψε λίγες γραμμές κώδικα JavaScript από το controlpanel του Cookiebot CMP στον ιστότοπό σου για να εμφανίσεις το δικό σου banner και την δική σου δήλωση συναίνεσης "cookie".

Το Cookiebot CMP διατηρεί όλα τα αρχικά cookie τόσο του website σας όσο και των τρίτων κατασκευαστών μέχρι να δοθεί νέα συγκατάθεση - δεν απαιτείται "mark-up".

Understøtter Modern Type UI

Μοντέρνος κ νέος τρόπος διαχείρισης

Το Cookiebot CMP λειτουργεί τόσο με παραδοσιακούς ιστότοπους όσο και με σύγχρονες εφαρμογές μιας σελίδας (SPA), επίσης γνωστή και ως SPI. Το Cookiebot CMP API περιλαμβάνει καθορισμένες μεθόδους για προγραμματιστές SPA.

Λευκός-κατάλογος για τα αυστηρά απαραίτητα cookies

Ορισμένα cookie είναι απολύτως απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά ο ιστότοπός σας. Σύμφωνα με την οδηγία για τα cookie της ΕΕ, μπορείτε να ορίσετε αυτόν τον τύπο cookie χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

Στο διαχειριστιστικό του Cookiebot CMP μπορείτε να ταξινομήσετε τα σχετικά cookie, όπως απαιτείται, έτσι ώστε το Cookiebot CMP να μην αποκλείει τυχόν απολύτως απαραίτητα cookie.

Υποστήριξη όλων των browsers

Το σενάριο συλλογής συγκατάθεσης front-end λειτουργεί σε όλα τα κορυφαία προγράμματα περιήγησης ιστού συμβατά με HTML4 και HTML5 με υποστήριξη για JavaScript και Secure Socket Layer (SSL).

Το controlpanel του Cookiebot CMP έχει βελτιστοποιηθεί για όλους τους  browser σας, Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari και Opera.

Υποστήριξη προτύπων προσβασιμότητας

Για να εξυπηρετεί χρήστες που χρησιμοποιούν βοηθητικό λογισμικό, όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, το πανό συναίνεσης Cookiebot CMP υποστηρίζει τα πρότυπα προσβασιμότητας W3C WCAG 2.0 και WAI-ARIA.

Τηρεί τη ρύθμιση "Μην με παρακολουθείς (Do not track)"

Εάν ένας χρήστης έχει εξαιρεθεί από την παρακολούθηση από ιστότοπους στις γενικές ρυθμίσεις DNT του προγράμματος περιήγησης (Do-Not-Track), το Cookiebot CMP αγνοεί το "CookieConsentBulkTicket" που επιτρέπει τη μαζική συναίνεση.

Φόρμα επικοινωνίας για το Cookiebot

Όνομα / Επώνυμο
Το email σου
Το τηλεφωνό σου
Τι θα ήθελες να μάθεις;
tipos