Όροι Χρήσης των υπηρεσιών του Easy.gr

1. Εισαγωγή και σημείωση Νομικού περιεχομένου.
1.1 Το easy.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η  Europlanet και υπόκειται στην Ελληνική νομοθεσία.
Τα στοιχεία της εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Επωνυμία: Europlanet OE
Εδρα: Πεύκη Αττικής
Διεύθυνση: Λεωφόρο Ειρήνης 53, TK: 15121
ΑΦΜ: 099057539
ΔΟΥ: Αμαρουσίου
Τηλ. +30 2106147370
Fax: +30 2106143720
Email επικοινωνίας: support@easy.gr

Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00

Από εδώ και στο εξής η αναφορά στο easy.gr θα συμπεριλαμβάνει και την Europlanet Ο.Ε.. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου του easy.gr, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easy.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει το easy.gr. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει το easy.gr, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον το easy.gr.

 

1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του easy.gr. Οι χρήστες των υπηρεσιών του easy.gr ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.easy.gr θα αναφέρονται στο εξής ως "χρήστης της υπηρεσίας", ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από το easy.gr.

 

 

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα του easy.gr. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του easy.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

 

 

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του easy.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το easy.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του easy.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

 

3. Υπηρεσίες και Ευθύνες του easy.gr.
3.1 Ο χρήστης της υπηρεσίας βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από το easy.gr για να λειτουργήσει. Το easy.gr έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του χρήστη της υπηρεσίας.

 

3.2 Το easy.gr γνωστοποιεί με email στον χρήστη της υπηρεσίας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.

 

3.3 Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι το easy.gr δεν είναι υπεύθυνο να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον χρήστη της υπηρεσίας ή να τον εκπαιδεύσει. Το easy.gr δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Το easy.gr θα μπορούσε κατ' εξαίρεσιν, εάν το ίδιο το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη).

 

 

3.4 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από το easy.gr με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή του easy.gr αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το easy.gr.

 

 

3.5 Το easy.gr δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών του, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών του. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

 

 

3.6 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και το easy.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο.

 

 

3.7 Tο easy.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

 

 

3.8 Tο easy.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

 

 

3.9 Tο easy.gr αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers του προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, Php, MySQL, ASP.net, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη της υπηρεσίας να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο χρήστης της υπηρεσίας διατηρεί στον χώρο που του παρέχει το easy.gr) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τουςservers του. Το easy.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του χρήστη της υπηρεσίας να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers του easy.gr.

 

 

3.10 Το easy.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο χρήστης της υπηρεσίας δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.

 

 

3.11 Tο easy.gr κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Το easy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Plesk Panel του Easy. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του χρήστη της υπηρεσίας.

 

 

3.12 Το easy.gr θα παραδώσει τις υπηρεσίες / προϊόντα μέσα σε λίγα λέπτα από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγο της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες.

 

 

3.13 Το easy.gr θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του χρήστη της υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει Το easy.gr σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στο easy.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές του easy.gr, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρήστη της υπηρεσίας.

 

 

3.14 Το easy.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 

 

 

3.15 Το easy.gr συνάπτει συνεργασίες ή συμμαχίες με άλλες εταιρίες και προμηθευτές. Ο χρήστης της υπηρεσίας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το easy.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνο και εκτεθειμένη στο χρήστη της υπηρεσίας ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

 

3.16 Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα "Υπο Κατασκευή" μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί το πακέτο hosting στο easy.gr. Η σελίδα "Υπο Κατασκευή" μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα "Υπο Κατασκευή" μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως,

 

(1) συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες του easy.gr

 

(2) διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και

 

(3) φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο Internet.

 
3.17 H ιστοσελίδα της εταιρίας μας Easy.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες.

 

4. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου.
4.1 Ο χρήστης της υπηρεσίας και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων.GR υπάρχει στην διεύθυνση http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου.GR και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Πληροφορίες σχετικά με τα.EU domain names υπάρχουν στη διεύθυνση https://eurid.eu/en/other-infomation/faq/technical-and-privacy-enquiries/ ενώ η πολιτική κατοχύρωσης.EU domains υπάρχει εδώ: https://eurid.eu/en/other-infomation/faq/i-wish-to-register-a-eu/. Όσον αφορά τα generic top level domain names (gtlds) όπως.com,.net, κτλ, ο κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης υπάρχει εδώ: http://www.easy.gr/gtlds-registration-agreement, ενώ στην διεύθυνση http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm θα βρείτε λοιπά κανονιστικά κείμενα.

 

 

4.2 Το easy.gr δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφληση της παραγγελίας του χρήστη της υπηρεσίας , το domain που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά της, Το easy.gr ολοκληρώνει την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του χρήστη της υπηρεσίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain.

 

 

Η κατοχύρωση domains names εκτός των.GR, δεν ολοκληρώνεται έως ότου επιβεβαιωθεί η πληρωμή του χρήστη της υπηρεσίας από το λογιστήριο του easy.gr. Η επιβεβαίωση από το λογιστήριο γίνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης. Εάν ο χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί την άμεση κατοχύρωση και ενεργοποίηση των domains του, θα πρέπει να επιλέξει πληρωμή με πιστωτική, paypal ή credits στο easy.gr

 

 

4.3.COM,.NET,.ORG,.INFO κτλ. domain names (εκτός.GR και.EU) που έχουν ανανεωθεί εντός 45 ημερών στον τωρινό καταχωρητή τους, δεν ανανεώνονται για ένα επιπλέον έτος με τη μεταφορά τους στο Easy, όπως προβλέπεται. Επειδή για όλα τα TLD αυτά οι εντολές εκτελούνται μέσω του API που διαθέτει ο ενδιάμεσος φορέας κι όχι μέσω απευθείας σύνδεση με το Διεθνές Μητρώο, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον μετά από 24 ώρες το αποτέλεσμα της κάθε συναλλαγής του κάνοντας χρήση του επίσημου διεθνούς εργαλείου whois προκειμένου να υπάρχει ταύτιση των στοιχείων του easy.gr με τον διεθνή φορέα διάθεσης Domain name (ICANN) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με την εταιρία για την επίλυση και διόρθωσή της.

 

 

 

4.4 Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανανέωσης

 

Τα.AT domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 35 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

 

Τα.FR domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 9 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Τα.LI domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

 

Τα.CH domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

 

Τα.CO domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 12 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.


Τα.COM.CY θα πρέπει να ανανεώνονται πριν τις 31.12.ΧΧΧΧ του κάθε τρέχοντος έτους ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατοχύρωσης.

ΣΗΜ: το Easy.gr προσπαθεί να είναι πάντα ενημερωμένο και να συμβαδίζουν οι ημ. λήξης του εκάστοτε TLD με αυτές του αντίστοιχου Μητρώου χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό καθώς πολύ συχνά τα Μητρώα αλλάζουν τους κανονισμούς τους. Ο πελάτης οφείλει να αναζητά τους όρους του εκάστοτε Μητρώου για το domain που κατέχει και να συνεργάζεται με το Easy.gr για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή διαφορά. 

4.5 Ο χρήστης της υπηρεσίας συναινεί ρητά στη διαγραφή του.de domain μετά την ημερομηνία λήξης του.

 

 

4.6 Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατα την κατοχύρωση ενός domain.. Επιπλέον πληροφορίες για ότι ισχύει σχετικά με τις κατοχυρώσεις παρατίθενται εδώ: http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational
5. Ευθύνη Χρήστη και Μη Επιτρεπτή Χρήση των Servers.
5.1 Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο του easy.gr, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

 

α.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

 

β.πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο

 

γ.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

 

δ.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

 

ε.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

 

ζ.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της

 

η.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

 

θ.παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

 

 

5.2 Το easy.gr έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις το easy.gr έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον χρήστη της υπηρεσίας για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο χρήστης της υπηρεσίας δεν συμμορφωθεί άμεσα το easy.gr έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

 

 

5.3 Το easy.gr ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη της υπηρεσίας σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email(spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον χρήστη της υπηρεσίας τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.

 

Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του χρήστη της υπηρεσίας θεωρείται ως "spam", "mail bombing", ή " bulk e-mail". Ο χρήστης της υπηρεσίας που κάνει χρήση των υπηρεσιών του easy.gr γιαspamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από Το easy.gr.

 

 

5.4 Το easy.gr έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του.

 

Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, Το easy.gr έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.

 

 

5.5 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών του easy.gr. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server του easy.gr, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

 

 

5.6 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του χρήστη της υπηρεσίας και μόνο σε συγκεκριμένα πακέτα φιλοξενίας ( VPS , DEDICATED ). Το easy.gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

 

 

5.7 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με του easy.gr όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks,sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke,teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

 

 

5.8 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη της υπηρεσίας.

 

 

5.9 Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers του easy.gr, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Το easy.gr έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του χρήστη της υπηρεσίας είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του χρήστη της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το easy.gr προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο χρήστης της υπηρεσίας θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και το easy.gr θα συνεργάζεται με τον χρήστη της υπηρεσίας για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

 

 

5.10 Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

 

α.Να μην προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες εκούσιες ή ακούσιες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

 

β.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

 

γ.Να μην εκτελεί δαίμονες/demons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες,.exe,.com κλπ.

 

δ.Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).

 

ε.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύετε η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.

 

ζ.Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

 

η.Να μην εκτελεί κανέναν gaming servers όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

 

θ.Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

 

ι.Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στο easy.gr όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Το easy.gr έχει δικαίωμα να απαγορεύσει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον χρήστη της υπηρεσίας.

 

κ.Για την εύρυθμη λειτουργία του server το mailbox των χρηστών δεν υπερβαίνει τα 50 Mb. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers,Vps.

λ.Να μην χρησιμοποιεί τον SMTP για μαζικές αποστολές μηνυμάτων διαφημιστικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα καθώς αυτό εκτελείται ορθά μόνο από την παρεχόμενη υπηρεσία Mailing List ή από εφαρμπγές 3ων παρόχων.

5.11  υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό website. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού του easy.gr πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου του easy.gr. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών του easy.gr από τον χρήστη της υπηρεσίας δημιουργεί, κατά την κρίση του easy.gr, πέρα από τα επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων του easy.gr, το easy.gr μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

 

 

5.12 Οι λογαριασμοί Shared Hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο μεταπωλητών.

 

 

5.13 Ο χρήστης της υπηρεσίας κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει το easy.gr, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του, με την εξαίρεση της διατήρησης ενός backup του site του χρήστη της υπηρεσίας. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

 

 

5.14 Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους του easy.gr, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, το easy.gr θα χρεώσει τον χρήστη της υπηρεσίας για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

 

 

5.15 Είναι ευθύνη του χρήστη της υπηρεσίας να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

 

 

5.16 Ο χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο χρήστης της υπηρεσίας είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

 

 

6. Όροι Χρήσης υπαρχόντων Δωρεάν Web Hosting του Domains24.gr και Δωρεάν υπηρεσιών του Easy.gr.
6.1 Το Δωρεάν πακέτο φιλοξενίας από το Domains24.gr παρεχόταν στους πελάτες μέχρι 10/11/2014 που είχαν πραγματοποιήσει κατοχύρωση ή ανανέωση τουλάχιστον ενός domain name στο Domains24.gr, ή το είχαν μεταφέρει από άλλον καταχωρητή και δεν χρησιμοποιούσαν άλλες πληρωμένες υπηρεσίες Hosting για αυτό το domain.

 

 

6.2 Τα δωρεάν πακέτα φιλοξενίας που είχαν ενεργοποιηθεί από το Domains24.gr θα συνεχίσουν να υφίσταται έως την επόμενη ανανέωση του domain τους.Αν το domain , με το οποίο είναι συνδεδεμένο το δωρεάν πακέτο φιλοξενίας , μετακινηθεί σε άλλο καταχωρητή τότε το πακέτο αυτό απενεργοποιείται αυτόματα.

6.3 Ολες οι δωρεάν υπηρεσίες στο Easy.gr παρέχονται ως έχουν, χωρίς εγγύηση καλής λειτουργίας και δεν συμπεριλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη. Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάζει τα εγχειρίδια χρήσης και τα F&Q που παρέχονται είτε από το Easy.gr είτε από τον κατασκευαστή και να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να τις ενεργοποιήσει και να τις χρησιμοποιήσει.Ολες οι δωρεάν εφαρμογές που παρέχονται μέσα από τα hosting panels (Plesk, Cpanel, ISPmanager) διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης. Οι δωρεάν εφαρμογές που απαιτούν βάση δεδομένων μπορούν να εγκατασταθούν σε πακέτα hosting που έχουν δικαίωμα χρήσης και διαθέσιμο αριθμό mysql database. Ο Δωρεάν sitebuilder διατίθεται στους Badge Pro και πάνω με την προϋπόθεση πως το web hosting του domain εξυπηρετείται σε αυτόνομο πακέτο με ISPmanager Controlpanel στους servers της Easy.gr

 

7. Όροι χρήσης Υπηρεσίας Domains BackOrdering.
Με την υπηρεσία αυτή μπορείς να κάνεις μία παραγγελία “backorder” για ένα Domain που έχει λήξει και το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία “καραντίνας” για τις επόμενες 15 ημέρες. Με το πέρας της περιόδου χάριτος των 15 ημερών, το Domain απελευθερώνεται και είναι διαθέσιμο για την εκ νέου κατοχύρωσή του.

Ο ακριβής χρόνος απελευθέρωσης ενός Domain name δεν είναι ποτέ σταθερός.

 

7.1 Πώς αγοράζεις την υπηρεσία:

Μέσα από το δυναμικό control panel διαχείρισης που σου προσφέρουμε, μπορείς να προσθέσεις backorder σε όποιο domain επιθυμείς.

Η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο. Μπορείς να προσθέσεις την υπηρεσία αυτή ακόμα και 10 λεπτά πριν την απελευθέρωση ενός domain.

 

7.2 Πώς λειτουργεί:

Η υπηρεσία διαθέτει 10 θέσεις για κάθε Domain. Κάθε θέση μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν υποψήφιο χρήστη της υπηρεσίας που θέλει να κατοχυρώσει το Domain αυτό.

Κατά την αγορά της μπορείς να επιλέξεις όσες θέσεις επιθυμείς.

Σε περίπτωση που αγοράσεις και τις 10 θέσεις τότε θα είσαι ο μοναδικός υποψήφιος για την κατοχύρωση αυτού του Domain και Το easy.gr μας δε θα δεχτεί κανέναν άλλο χρήστη που θα δείξει ενδιαφέρον για το ίδιο Domain.

Αν αγοράσεις μόνο μία θέση, τότε υπάρχει περίπτωση να αγοραστούν οι διαθέσιμες θέσεις από άλλους υποψηφίους με αποτέλεσμα να μοιραστείς τις πιθανότητες επιτυχίας.

Στο διαχειριστικό σύστημα που σου προσφέρουμε βλέπεις σε πραγματικό χρόνο όλη την εξέλιξη του backorder για τα Domain που έχεις επιλέξει.

Έτσι, ενημερώνεσε αμέσως αν κάποιος άλλος χρήστης αγόρασε κάποια ή κάποιες θέσεις από τις τυχόν διαθέσιμες θέσεις του Domain που έχεις επιλέξει κι εσύ.

Τη στιγμή της απελευθέρωσης του Domain, το σύστημα του easy.gr προωθεί αυτόματα την παραγγελία σου στο Μητρώο τόσες φορές όσες δικαιούσε σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων που έχεις.

 

7.3 Πόσο κοστίζει:

Το εφάπαξ κόστος χρήσης της υπηρεσίας Backorder για κάθε domain είναι 5 Ευρώ + ΦΠΑ ανεξάρτητα από το αν το domain τελικά κατοχυρωθεί ή όχι.

Το κόστος της κατοχύρωσης του Domain είναι 25 Ευρώ + ΦΠΑ. Η κάθε θέση κοστίζει 15 Ευρώ +ΦΠΑ.

 

Τι ισχύει αν αποτύχει ή ακυρωθεί η υπηρεσία Backorder

Στην περίπτωση ακύρωσης της εντολής Backorder ή μη επιτυχημένης κατοχύρωσης, το καταβληθέν κόστος των θέσεων και της κατοχύρωσης επιστρέφονται ολόκληρα αυτόματα ως Credits.

Στην περίπτωση επιτυχημένης κατοχύρωσης τότε δεν υπάρχει κάποια επιστροφή χρημάτων και το Domain τοποθετείται αυτόματα στη καρτέλα σου για διαχείριση.

 

7.4 Διαφάνεια:

Η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της κάθε συνεργασίας μας είναι βασική αρχή του easy.gr μας.

Βλέπεις ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη της διαδικασίας. Ακόμα και για κάθε μία αίτηση που αποστέλλεται στο Μητρώο.GR λαμβάνεις ένα e-mail με τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Έτσι εύκολα μπορείς να καταμετρήσεις το συνολικό αριθμό αιτήσεων σύμφωνα με τις θέσεις που είχες αγοράσει.

Σε περίπτωση που το Domain κατοχυρωθεί από άλλον χρήστη, από άλλον καταχωρητή ή ανανεωθεί από τον υπάρχον ιδιοκτήτη πριν την λήξη του, τότε λαμβάνεις ενημέρωση και η διαδικασία αυτόματα μετατίθεται στο νέο χρόνο λήξης του domain.

Αμέσως μετά μπορείς να επιλέξεις τη διατήρηση ή την ακύρωση της διαδικασίας και να πάρεις τα χρήματά σου πίσω με την μορφή Credits.

 

Η υπηρεσία παρέχεται σήμερα μόνο για τις περιπτώσεις των Domain Names με κατάληξη.GR,.COM.GR,.NET.GR,.ORG.GR,.EDU.GR,.GOV.GR

 

 

8. Όροι χρήσης Υπηρεσίας  Hosting.
8.1 Γενικοί Όροι

 

- Το easy.gr, ως πάροχος, έχει το δικαίωμα να ελέγχει το website και κατά την διακριτική του ευχέρεια να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο διαπιστώσει ως μη αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη του website. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: πορνογραφία, spamming, phishing, παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές, και κάθε υλικό που θίγει τα εθνικά ή διεθνή πνευματικά δικαιώματα.

 

- Ο ιδιοκτήτης του website, ως χρήστης της υπηρεσίας του easy.gr, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από, ή σχετίζεται με το website του. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει τον πάροχο, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του, αβλαβείς από οποιεσδήποτε ευθύνες, απώλειες, ζημίες, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με οποιαδήποτε αξίωση ή προσφυγή κατά του πάροχου, που σχετίζονται με ή απορρέουν από το website ή την παραβίαση των εγγυήσεων από τον ιδιοκτήτη, βάσει της παρούσας συμφωνίας. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις των εργαζομένων και των χρήστες, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες, από την πλευρά του χρήστη της υπηρεσίας, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας χρήσης των εύλογων μέτρων ασφαλείας.

- Ο ιδιοκτήτης του website δεν επιτρέπει να ανεβάζει στον χώρο που του διαθέτει η easy.gr αρχεία ήχου ή εικόνας (MPE3, MP4, MOV,WMV, AVI, AVCHD, FLV, F4V, SWF, MKV, WEBM, HTML5, MPEG-2, FLAC, ALAC, WAV κ.λ.π.) εκτός κι αν πρόκειται για ειδικά πακέτα Audio / Video hosting. 

- Κάθε λογισμικό που χρησιμοποιείται στο website του χρήστη της υπηρεσίας που διατίθεται βάσει της General Public License (GPL), διέπεται από αυτήν.

 

- Η υπηρεσία Easy:WP WordPress Managed Hosting  επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και από μεταπωλητές, αγοράζοντας ξεχωριστά πακέτα για τον κάθε πελάτη τους. Το template παρέχεται επίσημα από το  Easy.gr όχι ως μεταπώληση Theme αλλά ως τελικό παραγόμενο προϊόν μαζί με όλες τις εικόνες και όλες τις επιπλέον υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνει το πακέτο. Επίσης η εγκατάταση του theme συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου ανεξάρτητα της διάρκειας του πακέτου. Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει μόνος του επιπλέον υποστήριξη, αν το επιθυμεί, από τον επίσημο κατασκευαστή του theme. Το backup γίνεται αυτόματα ενώ το restore γίνεται μόνο εφόσον αποτύχει κάποια αναβάμιση.O χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε panel που αφορά στις επιπλέον υπηρεσίες όπως το antispam, backup, WP admin κ.ο.κ.

 

 

 

Υποχρεώσεις παρόχου

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής του χρήστη της υπηρεσίας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, Το easy.gr παρέχει τις Υπηρεσίες και την Υποστήριξη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σε επίπεδο υπηρεσιών.

 

 

Υποχρεώσεις χρήστη της υπηρεσίας

- Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της Υπηρεσίας, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των Υπηρεσιών από έναν χρήστη. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

 

- Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για (1) το website του, το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα του, (2) την παροχή νομικής, γραπτής άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου του website του από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών, και (3) τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του blog/website δεν παραβιάζει τους νόμους της χώρας όπου αυτό εμφανίζεται.

 

- Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι δεν θα τοποθετήσει, ούτε θα επιτρέψει να τοποθετηθεί στο website του απαράδεκτο υλικό ή ενέργειες που αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα εξής: (1) δυσφημιστικό ή άλλο αξιόποινο υλικό, (2) εγκληματικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κλοπή εμπορικών μυστικών, απάτη, παιδική πορνογραφία, διακίνηση άσεμνου υλικού, παραβίαση των εξαγωγικών διατάξεων της Ελλάδας, διακίνηση ναρκωτικών, τυχερά παιχνίδια, παρενόχληση, καταδίωξη, spamming, hacking, αποστολή ιών ή άλλων επιβλαβών αρχείων, παράνομη απόσπαση password ή κώδικα με σκοπό την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας για τα πνευματικά δικαιώματα, (3) παράνομο υλικό ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, που όμως δεν περιορίζονται σε, παράνομη προβολή εμπιστευτικού, μυστικού, ή άλλου αποκλειστικού υλικού, προσβολή εμπορικού σήματος, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίαση πατεντών.

 

- Ο χρήστης της υπηρεσίας κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει το easy.gr, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να ανεβάσει αρχείο με σκοπό το audio, radio και video streaming ή το downloading από το ευρύ κοινό, καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων.


- Ο χρήστης οφείλει να μην κάνει κατάχρηση των πόρων του συστήματος  εις βάρος των άλλων χρηστών του ίδιου Server και να συμμορφώνεται με την  ορθή χρήση της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος "ορθή χρήση" στα απλά πακέτα Share Hosting/Managed Hosting μεταφράζεται ως το 10% της CPU, έως 10 apache childs/sec, 10 mysql queries/sec,  αποστολή μέχρι 100 email την ώρα, traffic ανά μήνα 2GB για το MiniPack & Cloud MiniPack, 30GB για το StarterPack, Cloud StarterPack, 200GB για το MultiPack 10, Cloud MultiPack 10, 400GB για το MultiPack 30,MultiPack Cloud 30,
15Gb για το Email Plan1, 30Gb για το Email Plan2 & 150Gb για το Email Plan3, 60GB για το EU Wordpress + 10 Templates.

- Ειδικότερα για τα Managed Hosting πακέτα τα όρια είναι:
80GB για το Basic, 160GB για το Pro, 350Gb για το Deluxe. Σε περίπτωση κατάχρησης, το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα την υπηρεσία, η οποία επανέρχεται μετά από επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα και μετά από εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Ειδικά στην περίπτωση της υπέρβασης του μηνιαίου traffic, o χρήστης μπορεί να αγοράζει πακέτα του ίδιου traffic του πακέτου του με έκπτωση 20%, τα οποία ισχύουν μόνο για τον τρέχοντα μήνα και πληρώνονται για ακέραιο κάθε φορά μήνα. Επιπλέον η ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ υλικού από άλλο πάροχο ισχύει για νέες αγορές πακέτων διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα.


- Ειδικότερα για τα Semi Dedicated Hosting πακέτα τα όρια του traffic  είναι:
200GB για το Plan1, 400GB για το Plan2, 600Gb για το Plan3. Σε περίπτωση κατάχρησης, το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα την υπηρεσία, η οποία επανέρχεται μετά από επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα και μετά από εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Ειδικά στην περίπτωση της υπέρβασης του μηνιαίου traffic, o χρήστης μπορεί να αγοράζει πακέτα του ίδιου traffic του πακέτου του με έκπτωση 20%, τα οποία ισχύουν μόνο για τον τρέχοντα μήνα και πληρώνονται για ακέραιο κάθε φορά μήνα. Επιπλέον η ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ υλικού από άλλο πάροχο ισχύει για νέες αγορές πακέτων διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα και μόνο εφόσον υπάρχει backup manager σε Plesk, Cpanel ή ISPmanager. Σε κάθε άλλη περίπτωση ενδέχεται να υπάρχει κόστος ανάλογα του όγκου των δεδομένων.

- Ειδικά για τους Dedicated Servers στο GR-IX, το traffic υπολογίζεται στα 300Gb/μήνα σε shared line. Για κάθε επιπλέον 100Gb το κόστος είναι 50 ευρώ + ΦΠΑ.  Σε συμβάσεις με dedicated γραμμή, δεν υπάρχει καταμέτρηση traffic.

- Ειδικά για την υπηρεσία Cookiebot, το πακέτο ελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των σελίδων αυξηθεί και αλλάξει το τρέχον πακέτο,σύμφωνα  με την πολιτική της Cookiebot, τότε το easy.gr θα ζητήσει αυτόματα την καταβολή της διαφοράς των δύο πακέτων ανεξάρτητα από το διάστημα που έχει προπληρωθεί.

- Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, να πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές των αμοιβών που οφείλει και να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε νόμο ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών από αυτόν. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τον πάροχο για τη διερεύνηση των διακοπών παροχής υπηρεσιών, των θεμάτων ασφάλειας ή αν υπάρχουν υπόνοιες περί παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας.

 

- Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να συμμορφώνεται με την πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails που ακολουθεί Το easy.gr, η οποία μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε πολλούς παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) Chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.

 

Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του χρήστη της υπηρεσίας θεωρείται ως "spam", "mail bombing", ή " bulk e-mail". Ο χρήστης της υπηρεσίας που κάνει χρήση των υπηρεσιών του easy.gr για spamming θα χρεώνεται ένα ποσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από Το easy.gr.

 

Για την προστασία των IPs των servers από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, το easy.gr εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα.

 

- Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών του easy.gr. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server του easy.gr, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, κτλ.

 

 

 

8.2 Υπηρεσία WordPress Hosting


- Το easy.gr συμφωνεί να παρέχει στους πελάτες, με την εγκατάσταση του WordPress Hosting, τη φιλοξενία και τις ενημερώσεις των WordPress blog/website. Tο blog/website εγκαθίσταται στους servers του easy.gr. Το easy.gr παρέχει το λογισμικό που απαιτείται για τη φιλοξενία του blog/website και πραγματοποιεί όλες τις ενημερώσεις του λογισμικού, ώστε ο χρήστης της υπηρεσίας να μπορεί να αναθεωρεί, να ενημερώνει, να ενισχύει και να τροποποιεί το blog/website του όπως επιθυμεί.

 

- Το μόνο που επιτρέπεται να εισαχθεί στην υπηρεσία είναι το προεγκατεστημένο WordPress λογισμικό και τα συμβατά με το WordPress plugins και θέματα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο χρήστης της υπηρεσίας προσθέσει οποιοδήποτε τρίτο λογισμικό σε έναν λογαριασμό/site που δεν είναι υπό τη μορφή ενός plugin για WordPress, παραβιάζει την παρούσα συμφωνία.

 

Για παράδειγμα, επιτρέπονται plugins όπως το buddypress, bbPress, XYZ WordPress αλλά απαγορεύεται κώδικας plugins ή εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από τον χρήστη της υπηρεσίας σε μορφή μη συμβατή με το WordPress ή ανεξάρτητες εφαρμογές που δεν σχετίζονται με το WordPress, όπως: phpbb, Joomla, Drupal, κ.λπ.

 

- Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τον εν λόγω κώδικα όσον αφορά τις επιδόσεις και την ασφάλεια και να τον επιτρέψει ή να τον απαγορεύσει κατά την διακριτική του ευχέρεια.

 

 

- Σε σχέση με την παροχή hosting, ισχύουν επιπλέον οι όροι χρήσης web hosting του easy.gr.

 

 

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

 

- Όλο το λογισμικό, τα προγράμματα, ο κώδικας, τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί ή παρέχονται από το easy.gr, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του easy.gr.

 

- Όλο το περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης της υπηρεσίας στο blog/ website του, παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, πατεντών, εμπορικών μυστικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

 

- Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τους servers ή άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Υπηρεσίας. Ομοίως, δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον ως προς το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους servers ή μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας.

 

- Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τρίτα μέρη, για το λογισμικό (software) ή το υλικό (hardware), για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Συνεπώς, συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις από τυχόν άδειες τελικών χρηστών ή άλλες συμφωνίες που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω software ή hardware.

 

- Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διευθύνσεις IP που εκχωρούνται σε σχέση με την υπηρεσία είναι ιδιοκτησία του easy.gr και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας, θα απελευθερώσει και θα παύσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διεύθυνση IP.

 

 

 

Εμπιστευτικότητα

 

Το easy.gr συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει, ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν απαιτείται. Θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ασφαλείς από τρίτους. Αν για κάποιο λόγο ο λογαριασμός του χρήστη της υπηρεσίας έχει κλείσει, δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες και αυτές είτε θα επιστραφούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή θα καταστραφούν.

 

 

 

Πελατολόγιο και χρήση εμπορικού σήματος χρήστη της υπηρεσίας

 

Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, χορηγείται άδεια και ελεύθερα δικαιώματα στον πάροχο να καταχωρήσει τον χρήστη της υπηρεσίας σε λίστα πελατών, ή να προβάλει το εμπορικό του όνομα / σήμα στο πελατολόγιο του. Αυτή η άδεια χρήσης λήγει με το τέλος του "Περιόδου Συνδρομής". Αυτή η άδεια δεν επεκτείνεται σε άλλες μορφές διαφήμισης ή μάρκετινγκ που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό του παρόχου.

 

 

 

Αναστολή των Υπηρεσιών

 

Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι το easy.gr μπορεί να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, στο σύνολό τους ή εν μέρει, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη της υπηρεσίας ή σε οποιοιδήποτε ισχυρίζεται ότι τον αντιπροσωπεύει, όταν: (1) ο χρήστης της υπηρεσίας παραβιάζει τον Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης, (2) ο χρήστης της υπηρεσίας δεν συνεργαστεί με τον πάροχο σε έρευνα για τυχόν εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας συμφωνίας, (3) Το easy.gr θεωρήσει εύλογα ότι στους servers που φιλοξενούν τις υπηρεσίες έχουν πρόσβαση, τις διαχειρίζονται ή τις χρησιμοποιούν τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου, (4) Το easy.gr θεωρήσει ότι η αναστολή των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών του, (5) σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του χρήστη της υπηρεσίας είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, (6) αποσταλεί κλήτευση, δικαστική απόφαση ή όταν απαιτηθεί από το νόμο.

 

 

 

Πληρωμές Υπηρεσίας

 

Πληρωμές πραγματοποιούνται όσο η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ. Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

Η πληρωμή κάθε υπηρεσίας πραγματοποιείται τη στιγμή της παραγγελίας ή της ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία επί πληρωμή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή, η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται. Εάν η υπηρεσία πληρωθεί με ανώνυμο τρόπο (π.χ. Crypto, Paysafecard κ.ο.κ.) η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα επίσημα στοιχεία του πελατη προτού γίνει η ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, η εταιρεία δεν οφείλει να προχωρήσει σε ανώνυμη επιστροφή χρημάτων. Εάν μια συνδρομή υπηρεσίας δεν ανανεωθεί, μετά την ημερομηνία λήξης της, το blog/website και η φιλοξενία με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες απενεργοποιούνται, αλλά παραμένει διαθέσιμο για 15 επιπλέον ημέρες στη βάση δεδομένων του easy.gr, οπότε και μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατόπιν αίτησης και πληρωμής του χρήστη της υπηρεσίας.  Εάν ο χρήστης ζητήσει ακύρωση υπηρεσίας/πακέτου πριν την προκαθορισμένη λήξη, τότε το Easy.gr θα παρακρατήσει το κόστος ενεργοποίησης καθώς το κόστος μέχρι τον τρέχοντα ακέραιο μήνα, με  ελάχιστη διάρκεια χρέωσης το μικρότερο διαθέσιμο χρόνο αγοράς του πακέτου και ο υπολογισμός δεν θα συμπεριλαμβάνει τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές του πακέτου.

 

 

 

Διάρκεια, Λήξη και Ακύρωση

 

Η παρούσα συμφωνία ξεκινά όταν ολοκληρωθεί και εξοφληθεί η παραγγελία του πακέτου/υπηρεσίας. Ισχύει για το διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία και ανανεώνεται με την εξόφληση της ανανέωσης συνδρομής της υπηρεσίας και για όσο διάστημα ισχύει η ανανέωση. Λήγει με τη μη ανανέωση του πακέτου, καθώς και εφόσον ο χρήστης της υπηρεσίας ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας, όπως περιγράφεται από τις διαδικασίες του easy.gr. Επιπλέον, η συμφωνία παύει να ισχύει αμέσως, εάν πραγματοποιηθεί καταγγελία παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα.

 

Συντήρηση

 

Το easy.gr μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να απενεργοποιεί την υπηρεσία φιλοξενίας για τυχόν προγραμματισμένες δοκιμές, για τη συντήρηση, την αναβάθμιση ή την επισκευή σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου του. Το easy.gr θα ενημερώνει τον χρήστη της υπηρεσίας με email ή μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης σχετικά με την περίοδο που η φιλοξενία και η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμες.

 

Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό για τον πάροχο να ειδοποιεί εκ των προτέρων για διακοπή της υπηρεσίας, για παράδειγμα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το easy.gr δικαιούται επίσης να διακόψει την Υπηρεσία για την αποκατάσταση και επανόρθωση της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Το easy.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση των υπηρεσιών ή τις αναβαθμίσεις.

 

Αποδοχή Όρων Χρήσης

 

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και του easy.gr, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο του easy.gr.

 

Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να αλλάζει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

 

Αποποίηση εμμέσων εγγυήσεων

 

- Το easy.gr θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις προσπάθειες διατήρησης αποδεκτής απόδοσης της Υπηρεσίας, όσο η παρούσα συμφωνία είναι σε ισχύ, αλλά δεν παρέχει απολύτως καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανωμένης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας, για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

- Το easy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας, ή η ακεραιότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

 

- Το easy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακούσια αποκάλυψη, ή δωροδοκία ή διαγραφή, των δεδομένων που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται ή ταξινομούνται στα συστήματά της. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, για την προστασία των των κωδικών πρόσβασης, των συστημάτων, των δεδομένων και των εφαρμογών από ανεπιθύμητους εισβολείς, είτε είναι μέσω Διαδικτύου ή με άλλους τρόπους.

 

- Το easy.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη, έναντι των πελατών ή τρίτων μερών, για οποιαδήποτε ζημιά, ή απώλεια κερδών, ή δεδομένων, προκύψει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει Το easy.gr.

 

- Σε καμία περίπτωση Το easy.gr δεν είναι υπεύθυνo έναντι των πελατών, ή οποιουδήποτε τελικού χρήστη, ή άλλου τρίτου μέρους, για τυχόν ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημιές, που προκαλούνται, είτε λόγω παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, είτε λόγω αμέλειας ή άλλων περιπτώσεων, ακόμα και αν Το easy.gr έχει προειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ο χρήστης της υπηρεσίας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει Το easy.gr να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον χρήστη της υπηρεσίας, για αναστολή της υπηρεσίας στο βαθμό που επιτρέπεται βάση της παρούσας συμφωνίας.

 

- Το easy.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο χρήστης της υπηρεσίας δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.

 

- Το easy.gr κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Το easy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που παρέχεται μέσα από το Plesk Panel εάν και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο του , από το ειδικό πρόγραμμα Backup που διαθέτει το easy.gr ή από πρόγραμμα άλλης προσωπικής επιλογής του χρήστη. Για λόγους ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται τοπικά, στον υπολογιστή του χρήστη της υπηρεσίας.

 

- Το easy.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων/ υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας

 

9. Όροι χρήσης για Experts.
- To easy.gr μέσα από ένα σύνολο καινοτόμων υπηρεσιών που ενσωματώνει στο ισχυρότερο διαχειριστικό του σύστημα, παρουσιάζει και τον μοναδικό εξειδικευμένο οδηγό αγοράς των "ειδικών" του Internet, Web Market Experts. ( http://easy.gr/newsite/2.2-1.jpg )
Σε αυτό τον οδηγό μπορούν να καταχωρηθούν όλες οι επιχειρήσεις, επαγγελματίες, οργανισμοί, φορείς κ.λ.π. που ασχολούνται γενικότερα με τον τομέα του Internet, αλλά και ειδικότερα με κάθε είδους υπηρεσία που μπορεί να παρασχεθεί ηλεκτρονικά και online όπως μαθήματα, μεταφράσεις, συμβουλές, διαφήμιση κ.ο.κ., προκειμένου να παρουσιάσουν την δραστηριότητά τους, να επιδείξουν τις δυνατότητές τους και τις εξειδικευμένες τους γνώσεις. Η διαδραστικότητα μεταξύ χρηστών και επαγγελματιών πραγματοποιείται με online φόρμα επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ταυτόχρονο Alert στο διαχειριστικό (Controlpanel) του easy.gr και συνολική καταγραφή κάθε επικοινωνίας στο ιστορικό κινήσεων.

Ταυτόχρονα, το easy.gr δίνει την δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία να δημιουργήσει online & να καταχωρήσει και την δική του αυτόνομη ιστοσελίδα, φιλοξενούμενη μέσα στο ίδιο το δυναμικό Controlpanel συμπεριλαμβάνοντας το δικό του λογότυπο, τα δικά του social media, το δικό του portfolio εργασιών κ.λ.π.

Με τον εξειδικευμένο αυτό οδηγό αγοράς για Internet Experts το easy.gr φέρνει κοντά όλες τις εταιρίες και όλους τους χρήστες του Internet βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην πιο άμεση γνωστοποίηση καινοτόμων & μη υπηρεσιών, στην άμεση και γρηγορότερη πληροφόρηση του κάθε χρήστη που αναζητά δια-δικτυακές υπηρεσίες και γενικότερα στην ευκολότερη επαγγελματική αξιοποίηση των πόρων μιας online παρουσίας. Η ιδιαιτερότητα του οδηγού είναι ότι απευθύνεται μόνο σε διαδικτυακές υπηρεσίες και όχι σε πωλήσεις προϊόντων. Συνδέει όλους όσοι ασχολούνται με το Internet σε μια κοινή πλατφόρμα και προωθεί με απλό και έξυπνο τρόπο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Δίνει νέους ορίζοντες στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και διευρύνει τον πελατειακή τους βάση φέρνοντάς τους κοντά στους χιλιάδες χρήστες του Internet που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή ακόμα και επαγγελματικά με κάποιον από τους χιλιάδες διαδικτυακούς τομείς.

Η σελίδα που καταχωρεί η εκάστοτε επιχείρηση είναι προσβάσιμη και αυτόνομα, εκτός Controlpanel και χωρίς Login π.χ. http://easy.gr/MY_WEB_COMPANY
( http://easy.gr/newsite/2.2-2.jpg )
ώστε οι αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης, βασισμένες στις εκάστοτε λέξεις κλειδιά, να έχουν πιο στοχευμένο αποτέλεσμα, αντλώντας ισχύ ακόμα και από το ίδιο το easy.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνεται ως πρώτο συνθετικό. Έτσι, τοποθετώντας κάποιος την λέξη κλειδί "easy" ή "εύκολο" μπροστά στην κάθε υπηρεσία που προσφέρει, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην λίστα αποτελεσμάτων χωρίς επιπλέον διαφημιστικό κόστος.

Πέρα από την άμεση εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης που κάνει ο κάθε χρήστης, το easy.gr παρέχει την επιλογή στον χρήστη να επικοινωνήσει αμέσως με την εταιρία ή τον επαγγελματία που πληροί τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που έθεσε κατά την αναζήτηση στο Web Market Experts, δημιουργώντας έτσι άμεση αλληλοσύνδεση μεταξύ καταναλωτή & επαγγελματία/ επιχειρηματία.

Η ενημέρωση γίνεται online και κάθε αίτημα ενδιαφέροντος, πέραν του αυτόματου email ενημέρωσης που αποστέλλεται στον επαγγελματία, καταγράφεται σε ειδικό αρχείο και παρουσιάζεται σε ειδικό σημείο μέσα στο Controlpanel, όπου ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να το δει και να το επεξεργαστεί μέσα από την καρτέλα του μετά την είσοδό του στο ενιαίο σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών του easy.gr.

Κι αν κάποιος θέλει απλά να διαφημίσει τις υπηρεσίες του χωρίς να είναι καν καταχωρημένος στον οδηγό ή θέλει να αυξήσει την προώθηση της ήδη καταχωρημένης επιχείρησής του, τότε η δυνατότητα αγοράς ειδικού διαφημιστικού Banner είναι αυτό που χρειάζεται.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο whois business information του easy.gr τοποθετούνται με ευθύνη του χρήστη της υπηρεσίας ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και απαλάσσει από κάθε ευθύνη τους νομικούς υπεύθυνους του ιστοτόπου easy.gr.

 

10. Όροι χρήσης για το Protos SEO Tool.
-Το Protos SEO Tool με τα στατιστικά στοιχεία του σου δείχνει πού θα πρέπει να βελτιστοποιήσεις την ιστοσελίδα σου. Όσο περισσότερο βελτιώσεις τα στατιστικά με το Protos SEO Tool τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα της αναζήτησης για την ιστοσελίδα σου.

 

-Η βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης με το Protos SEO Tool είναι εκπληκτικά απλή. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα πρώτα βήματα έχουν διευθετηθεί. Από τώρα και στο εξής η θέση σου βελτιώνεται διαρκώς.
Με τα εργαλεία ανάλυσης και συνεχούς παρακολούθησης θα κρατήσεις τη θέση σου χωρίς προβλήματα, και θα μείνεις εκεί όπου ανήκεις , πάντα στο σωστό σημείο!

 

-Όλα τα χαρακτηρικά και τα πακέτα τιμών περιγράφονται αναλυτικά στο www.easy.gr/el/seo και οι όροι χρήσης του στο website της κατασκευάστριας εταιρίας www.rankingcoach.com/en-us/terms-and-conditions.

 

11. Όροι χρήσης για την Παγκόσμια Τηλεφωνία Sonetel.
-Ένα δωρεάν παγκόσμιο σύστημα τηλεφωνίας που σου επιτρέπει να επικοινωνείς με όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε σημείο της γης,

-Υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρία Sonetel και διέπεται από τους όρους χρήσης της στο www.sonetel.com.

 

12. Όροι χρήσης Eshop by Easy.
-Διαμόρφωσε εύκολα μόνος σου και κάνε το σχεδιασμό του online καταστήματός σου με την βοήθεια των εργαλείων της εταιρίας Prestabox. Χαρακτηρικά στο www.easy.gr/el/website/eshop και όροι χρήσης της υπηρεσίας από την κατασκευάστρια εταιρία στο https://www.prestabox.com/docs/cgv_current_en.pdf

 

14.Όροι χρήσης Fotolia.
-H fotolia η πρώτη στον κόσμο online πλατφόρμα αγοράς royalty free εικόνων και videos. Το easy.gr σου δίνει την δυνατότητα μέσα από κουπόνια που θα βρείς στην καρτέλας σου στο control panel να λάβεις έκπτωση στις εικόνες που θα αγοράσεις στο https://www.fotolia.com/europlanet.

Όροι χρήσης στο site της εταιρίας http://eu.fotolia.com/.

 

15. Όροι χρήσης Website 2 mobile.
-Φτιάξε την mobile έκδοση του website σου με την βοήθεια των εργαλείων της εταιρίας Duda.

Όροι χρήσης στο website της κατασκευάστριας εταιρίας http://www.dudamobile.com/terms.

 

 

16. Ασφάλεια.
16.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.easy.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Το easy.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 

 

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του easy.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Αναγνώριση χρήστη της υπηρεσίας

 

 

16.2 Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη της υπηρεσίας. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης της υπηρεσίας. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο χρήστης της υπηρεσίας μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο χρήστης της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι πάνω από 6 χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση του easy.gr. Το easy.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του easy.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο χρήστης της υπηρεσίας στη διάθεσή του easy.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

 

Επικοινωνία

 

 

16.3 Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί το easy.gr για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση του easy.gr προς τον χρήστη της υπηρεσίας για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site του easy.gr. Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο του easy.gr ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό και τις συνδρομές του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers του easy.gr.

 

 

Απόρρητο Συναλλαγών

 

 

16.4 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη της υπηρεσίας/συνδρομητή του easy.gr είναι εμπιστευτικές και το easy.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 

α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.

 

β. Το easy.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη της υπηρεσίας ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

γ. Στην περίπτωση που Το easy.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

 

δ. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

 

ε. Για ασφάλεια, ο χρήστης της υπηρεσίας θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

ζ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη της υπηρεσίας χρησιμοποιείται από το easy.gr για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters σχετικά με το easy.gr και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις. που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.

 

 

17. Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού.
Πολιτική τιμών

17.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Ευνόητο είναι ότι ο χρήστης της υπηρεσίας καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον χρήστη της υπηρεσίας.Οι τιμές προσαυξάνονται με 2% για πληρωμή με πιστωτική κάρτα, 9% + €0.50 για πληρωμή με paysafecard, 3.50% + €0.50 για πληρωμές μέσω Paypal

 

17.2 Το easy.gr έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο χρήστης της υπηρεσίας αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από το easy.gr. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών. Οι προσφορές δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με άλλες εκπτώσεις ή badges.

 

17.3 Τα κουπόνια έκπτωσης ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις ή badges που δικαιούνται οι πελάτες ή οι μεταπωλητές. Ειδικά το εκπτωτικό κουπόνι μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο από όλους ανεξαρτήτως (πελάτες/μεταπωλητές) μόνο μία φορά και υπολογίζεται αυτόματα στην αρχική τιμή καταλόγου κατά την ανανέωση του domain.

 

17.4 Η τιμή που πληρώνει ο χρήστης της υπηρεσίας στο easy.gr για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ για το χρονικό διάστημα ισχύς της. Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site του για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

 

17.5 Πληρωμές

 

α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο χρήστης της υπηρεσίας, εφόσον του ζητηθούν από το easy.gr, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ.

 

β. Αν ο χρήστης της υπηρεσίας δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από το easy.gr, το easy.gr έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

 

 

 

17.6 Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα ή Paypal

 

α. Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard και μέσω Paypal (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες του Paypal βαρύνουν τον χρήστη της υπηρεσίας). Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

 

 

 

β. Ο χρήστης της υπηρεσίας που παραγγέλνει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων μπορεί να επιλέξει μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμού του easy.gr να χρεώνεται η πιστωτική κάρτα ή ο PayPal λογαριασμός του αυτόματα από το easy.gr κάθε μήνα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του domain του κάθε 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 ή 60 μήνες) και να δώσει το δικαίωμα στο easy.gr να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό σε προκαθορισμένη ημερομηνία κάθε μήνα ή σε παρόμοιο τακτό χρονικό διάστημα και στην οποία η υπηρεσία την οποία έχει παραγγείλει ο χρήστης της υπηρεσίας είναι ληξιπρόθεσμη.

 

 

17.7 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

 

 

Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phonebanking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στις συμβεβλημένες τράπεζες που παρουσιάζονται εδώ. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

 

 

Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

 

 

17.8 Το παρόν συμφωνητικό, που γίνεται αποδεκτό κατά την διαδικασία αγοράς της κάθε είδους υπηρεσίας που παρέχει το easy.gr, μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία και ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης (Ν2251/1994 άρθρο 3ιβ). Το easy.gr δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο χρήστης της υπηρεσίας ή το συμφωνητικό διακοπεί από το easy.gr σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον χρήστη της υπηρεσίας.

 

 

17.9 Εάν ο χρήστης της υπηρεσίας δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε το easy.gr διακόπτει τη λειτουργία του web site του χρήστη ή της οποιαδήποτε υπηρεσίας και διαγράφει όλα τα δεδομένα από τους servers του, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 

 

17.10 Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον χρήστη της υπηρεσίας κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνο για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.

 

 

17.11 Στην περίπτωση που ο χρήστης της υπηρεσίας διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε το easy.gr έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον χρήστη της υπηρεσίας.

 

 

17.12 Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στο easy.gr και συμφωνεί ότι το easy.gr δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

 

 

17.13 Ο χρήστης της υπηρεσίας εφ' όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες του easy.gr θα πρέπει να το δηλώσει των υπαρχόντων τρόπων επικοινωνίας του easy.gr.

 

17.14 Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποτυχίας πληρωμής εμπρόθεσμα της υπηρεσίας , η υπηρεσία αυτή θα διακοπεί μετά τη λήξη της.

17.15 Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.
Σε πακέτα φιλοξενίας και υπηρεσίες που συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αυτή μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο μέσα σε 30 ημέρες από την ενεργοποίηση να ζητήσει την ακύρωση και επιστροφή των χρημάτων, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες, επιστρέφεται το πόσο της συνδρομής του αφού αφαιρεθούν διάφορα έξοδα και προμήθειες τρίτων (προμήθειες τραπεζών, πιστωτικών καρτών κλπ. )

Η παραπάνω εγγύηση δεν μπορεί να ισχύει για υπηρεσίες ή προϊόντα στα οποία εμπλέκονται τρίτοι φορείς, όπως π.χ. οι φορείς που εκδίδουν τα SSL, τα Μητρώα Ονομάτων χώρου Internet κλπ.
Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος συμφωνητικού θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

 

 

18. Ανανέωση Υπηρεσιών.
18.1 Το συμφωνητικό ανανέωσης αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας μόνο και εφόσον το έχει ζητήσει ο πελάτης από το διαχειριστικό του easy.gr.

 

 

18.2 Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με πληρωμή σε τράπεζα (Σύστημα ΔΙΑΣ) μέσω ταμείου, e-banking ή phone-banking, ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

 

 

18.3 Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να ελέγξει ότι το easy.gr έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία το easy.gr δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στο easy.gr) τότε το easy.gr διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον χρήστη της υπηρεσίας.

 

 

19. Πρόσθετα Τέλη.
20.1 Το easy.gr δεν είναι υπεύθυνο για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον χρήστη της υπηρεσίας μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

 

 

20. Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση - Αποζημίωση.
20.1 Το easy.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος http://www.easy.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

 

 

20.2 Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, το easy.gr και θα το καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα το καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον του easy.gr ή του χρήστη της υπηρεσίας εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του χρήστη της υπηρεσίας ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server του easy.gr ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του χρήστη της υπηρεσίας ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

 

 

20.3 Επιπροσθέτως ο χρήστης της υπηρεσίας ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του easy.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το easy.gr, σε περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

 

 

21. Ηλεκτρονική Διαβίβασης Τιμολογίου.
21.1 Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να γνωστοποιεί στο easy.gr τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Επιπλέον, ο χρήστης της υπηρεσίας δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον χρήστη της υπηρεσίας. Το easy.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη της υπηρεσίας ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο χρήστης της υπηρεσίας από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

 

 

 

21.2 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης της υπηρεσίας, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει το easy.gr σχετικά με τις αλλαγές. Το easy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του χρήστη της υπηρεσίας για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

 

 

 

 

21.3 Το easy.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του χρήστη της υπηρεσίας ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του χρήστη της υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

 

 

 

 

21.4 Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι το easy.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων.

 

 

 

 

22. Αποδοχή Όρων Χρήσης.
22.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.easy.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

 

 

22.2 Από τη χρήση των ιστοσελίδων www.easy.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων του easy.gr, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

 

 

22.3 Το easy.gr παρέχει στον χρήστη της υπηρεσίας Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης του easy.gr. Οι πελάτες του easy.gr δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού του easy.gr. Το easy.gr δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

 

 

22.4 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στο easy.gr μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο χρήστης της υπηρεσίας έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο χρήστης της υπηρεσίας έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

 

 

22.5 Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Το easy.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση http://www.easy.gr/

 

22.6 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και το easy.gr, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο του easy.gr.

 

 

22.7 Πρόσθετες Απαιτήσεις Μητρώων

Παρακάτω θα βρείτε links προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των βασικότερων καταλήξεων, στις αντίστοιχες σελίδες των μητρώων. Με την κατοχύρωση domain names των παρακάτω καταλήξεων, ο χρήστης της υπηρεσίας βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτά τα μητρώα.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις.EU

Όροι και προϋποθέσεις.ASIA

Όροι και προϋποθέσεις.ME

Όροι και προϋποθέσεις.CA

Όροι και προϋποθέσεις.AT

Όροι και προϋποθέσεις.CO

Όροι και προϋποθέσεις.BE

Όροι και προϋποθέσεις.TV

Όροι και προϋποθέσεις.PRO

Όροι και προϋποθέσεις.INFO

Όροι και προϋποθέσεις.IT

Όροι και προϋποθέσεις.FM

Όροι και προϋποθέσεις.UK

Όροι και προϋποθέσεις.BIZ

Όροι και προϋποθέσεις.WS

Όροι και προϋποθέσεις.BZ

Όροι και προϋποθέσεις.MOBI

Όροι και προϋποθέσεις.DE

Όροι και προϋποθέσεις.NL

Όροι και προϋποθέσεις.NAME

Όροι και προϋποθέσεις.US

Όροι και προϋποθέσεις.CN

Όροι και προϋποθέσεις.CC

Όροι και προϋποθέσεις.GS

Όροι και προϋποθέσεις.IN

Όροι και προϋποθέσεις.MS

Όροι και προϋποθέσεις.AM

Όροι και προϋποθέσεις.AC

Όροι και προϋποθέσεις.MX

Όροι και προϋποθέσεις.IO

Όροι και προϋποθέσεις.LA

Όροι και προϋποθέσεις.NU

 

Σύμφωνα με τους επίσημους παρόχους, ορισμένες ενέργειες, όπως η αλλαγή Nameservers, αλλαγή ιδιοκτήτη κτλ είναι χρεώσιμη διαδικασία όπως αναφέρονται τιμολογιακά παρακάτω:

.AE        EUR    13€
.COM.AI    EUR    29.9€
.CO.AO    EUR    104€
.AS        EUR    18.2€
.AX        EUR    53.3€
.AZ        EUR    121.9€
.COM.AZ    EUR    68.9€
.BA        EUR    36.4€
.BB        EUR    70.2€
.AC.BD    EUR    39.2€
.COM.BH    EUR    47.9€
.BM        EUR    53.3€
.COM.BN    EUR    53.3€
.BS        EUR    29.9€
.COM.BT    EUR    53.3€
.CD        EUR    16.9€
.CI        EUR    37.7€
.CO.EE    EUR    64.844€
.COM.CY    EUR    87.1€
.DJ        EUR    16.9€
.DK        EUR    130€
.DZ        EUR    104€
.EE        EUR    55.9€
.COM.EE    EUR    64.844€
.EG        EUR    53.3€
.COM.EG    EUR    53.3€
.BIZ.FJ    EUR    16.9€
.FO        EUR    68.9€
.GE        EUR    68.9€
.COM.GE    EUR    68.9€
.GF        EUR    29.9€
.GM        EUR    29.9€
.GP        EUR    29.9€
.GT        EUR    29.9€
.COM.GT    EUR    37.7€
.GW        EUR    37.7€
.HM        EUR    44.2€
.JO        EUR    36.4€
.CO.JP    EUR    16.9€
.KG        EUR    53.3€
.KN        EUR    111.8€
.COM.KW    EUR    53.3€
.KY        EUR    68.9€
.COM.LB    EUR    87.1€
.LK        EUR    36.4€
.COM.LK    EUR    53.3€
.LY        EUR    29.9€
.COM.LY    EUR    29.9€
.MA        EUR    29.9€
.AC.MA    EUR    29.9€
.MC        EUR    42.9€
.MK        EUR    20.8€
.COM.MK    EUR    20.8€
.MT        EUR    36.4€
.COM.MT    EUR    36.4€
.MV        EUR    120.9€
.COM.MV    EUR    120.9€
.MW        EUR    53.3€
.MY        EUR    29.9€
.COM.MY    EUR    22.607€
.NG        EUR    28.6€
.COM.NG    EUR    28.6€
.PK        EUR    16.9€
.COM.PK    EUR    16.9€
.PS        EUR    16.9€
.COM.PS    EUR    16.9€
.QA        EUR    24.7€
.SA        EUR    53.3€
.COM.SA    EUR    53.3€
.SD        EUR    53.3€
.SL        EUR    29.9€
.COM.SL    EUR    29.9€
.SM        EUR    104€
.SN        EUR    105.3€
.SO        EUR    53.3€
.SR        EUR    29.9€
.TD        EUR    87.1€
.CO.TH    EUR    18.2€
.TJ        EUR    16.9€
.COM.TJ    EUR    16.9€
.TN        EUR    29.9€
.COM.TN    EUR    29.9€
.TO        EUR    6.5€
.COM.TR    EUR    101.4€
.BBS.TR    EUR    101.4€
.TT        EUR    37.7€
.CO.TT    EUR    37.7€
.CO.TZ    EUR    53.3€
.CO.VE    EUR    29.9€
.VN        EUR    42.9€
.AC.VN    EUR    42.9€
.VU        EUR    20.8€

22.8 Περί ccTLDs (Country-Code Domain Names)
Παρακάτω αναφέρονται οι νέοι κανόνες ανανέωσης domain για την εκάστοτε χώρα:
.ag Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 20η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ και μετά από 40 ημέρες ακυρώνεται.
.am Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.at Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του 35 ημέρες πριν την ημηερομηνία λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.be Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.br Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.bz Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 20η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ και μετά από 40 ημέρες ακυρώνεται.
.ca Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 42η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.cc Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 19η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.co Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 1η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.co.za Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.cn Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 1η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.cz domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, το domain διαγράφεται 59 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του.
.de Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.fm Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.fr Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.gs Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.in Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 17η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.it Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.jp Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.la Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, το domain διαγράφεται 45 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του.
.me Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 19η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.ms Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.mx Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 10η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.nl Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.nu Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.nz Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.pe Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 25η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.ph Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 25η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.pl Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μόνο μέσα σε 61 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του το domain διαγράφεται.
.se Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.so Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 19η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.tc Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.tk Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.tv Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 17η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.tw Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 1η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.us Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.vg Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει η ανανέωση του μέχρι τις 20 του μηνός του προηγούμενου μήνα λήξης του. Διαφορετικά, μετά την ημερομηνία λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
.ws Domain - Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η Auto Renew υπηρεσία, μετά από την 19η μέρα της λήξης του υπάρχει πέναλτυ.
 

 

23. Όροι χρήσης υπηρεσιών μεταπωλητών.
Εκτός από τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, εάν ο χρήστης της υπηρεσίας ενεργεί ως μεταπωλητής των υπηρεσιών του easy.gr εφαρμόζονται, επιπλέον, οι διατάξεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

 

23.1 Ο μεταπωλητής ενεργώντας για λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας του, συμφωνεί πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις του easy.gr. Ο μεταπωλητής, επίσης, συμφωνεί ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του easy.gr όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της σύναψης επαγγελματικής σχέσης μεταξύ του μεταπωλητή και του χρήστη της υπηρεσίας του. Ο μεταπωλητής υποχρεούται να περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του easy.gr στις συμφωνίες με τους πελάτες του. Η ευθύνη του χρήστη της υπηρεσίας για το domain name του παραμένει ανεπηρέαστη.

 

Το easy.gr παρέχει μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια για χρήση του Reseller API για να διευκολύνει τον μεταπωλητή στην κατοχύρωση και διαχείριση των Domain Names και άλλων υπηρεσιών για λογαριασμό των πελατών του.

 

Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας είναι ιδιοκτησία του easy.gr και προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και άλλους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Περαιτέρω περιεχόμενο που βρίσκεται στο website μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς. Συμφωνείτε να μην επαναλαμβάνετε, διανέμετε, διαδίδετε, πωλείτε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή κυκλοφορείτε το περιεχόμενο αυτό μέσω της ιστοσελίδας σας χωρίς τη ρητή συναίνεση του easy.gr, να μην συλλέγετε προσωπικά δεδομένα των πελατών σας, να μην αποκαλύπτετε προσωπικά δεδομένα πελατών σε τρίτους και να μην κάνετε κακή χρήση του συστήματος το οποίο σας διαθέτουμε.

 

Συμφωνείτε να μην δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή σε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους πελάτες σας ότι είστε εγκεκριμένος καταχωρητής της EURid, της ΕΕΤΤ ή της ICANN.

 

Ο Μεταπωλητής απαγορεύεται να εμφανίζει στο website του το λογότυπο της ICANN ή του εγκεκριμένου από την ICANN καταχωρητή, εκτός εάν έχει γραπτή άδεια από την ICANN να το πράξει.

 

23.2 Οποιαδήποτε συμφωνία κατοχύρωσης από τον μεταπωλητή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις της ICANN για τους εγκεκριμένους καταχωρητές (ICANN Registrar Accreditation Agreement : https://www.icann.org/ ) και τυχόν πολιτικές συναίνεσης (ICANN Consensus Policies), και να προσδιορίζει τον αρχικό καταχωρητή (sponsoring registrar) ή να παρέχει τρόπο για τον προσδιορισμό του αρχικού καταχωρητή, όπως μέσω link προς την υπηρεσία InterNIC Αναζήτηση Whois.

 

23.3 O μεταπωλητής πρέπει να προσδιορίζει τον αρχικό καταχωρητή (sponsoring registrar) εάν ζητηθεί από τον χρήστη της υπηρεσίας του.

 

23.4 Ο Μεταπωλητής πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον χρήστη της υπηρεσίας για οποιαδήποτε υπηρεσία θα παρέχονται στον αρχικό καταχωρητή ή θα φυλάσσονται με μεσεγγύηση ή, εναλλακτικά, θα εμφανίζει μια ευδιάκριτη σημείωση στους πελάτες του κατά τη χρήση της υπηρεσίας ότι για τα δεδομένα τους δεν χρησιμοποιείται μεσεγγύηση. Στην περίπτωση της μεσεγγύηση, η συμφωνία μεσεγγύησηςθα εξασφαλίζει, τουλάχιστον, ότι τα δεδομένα θα παραχωρηθούν στον καταχωρητή σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τον μεταπωλητή και ότι η παραβίαση αυτή είναι επιζήμια για τους καταναλωτές ή το κοινό συμφέρον. Σε περίπτωση που η ICANN διαθέτει ένα πρόγραμμα αναγνώρισης των μεταπωλητών που χρησιμοποιούν μεσεγγύηση, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ο μεταπωλητής καλύπτει τα κριτήρια που καθορίζονται από τον σχετικό κανονισμό της ICANN, ο μεταπωλητής μπορεί να κάνει αίτηση για τέτοια αναγνώριση.

 

23.5 Ο Μεταπωλητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει link προς τη σελίδα της ICANN, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη παράγραφο 3.15 των διατάξεων της ICANN για τους εγκεκριμένους καταχωρητές (ICANN Registrar Accreditation Agreement).

 

23.6 Με την εγγραφή σας ως μεταπωλητής domain names και άλλων σχετικών υπηρεσιών (στο εξής "υπηρεσίες"), δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία.

 

Όλες οι υπηρεσίες του easy.gr μπορούν να προσφερθούν και ώς προϊόντα μεταπώλησης.

 

Εσείς ή/και οι πελάτες σας μπορεί να είστε οι άμεσοι χρήστες των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι πελάτες σας μπορεί να αποτελούν μεταπωλητές των υπηρεσιών σας ("μεταπωλητές σας").

 

Ο μεταπωλητής είναι υποχρεωμένος να έχει εντολή εγκεκριμένη από τον χρήστη της υπηρεσίας του, προκειμένου να του επιτραπεί να ενεργεί στο όνομα του χρήστη της υπηρεσίας του. Κάθε παραγγελία από τον μεταπωλητή για χρήστη της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σαφής και αποδείξιμη.

 

23.7

α) Ο μεταπωλητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον χρήστη της υπηρεσίας του για τα θέματα σχετικά με το domain name του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του χρήστη της υπηρεσίας του.

 

β) Το easy.gr ποτέ δεν εκθέτει τον μεταπωλητή του και ποτέ δεν επικοινωνεί με τον πελάτη του μεταπωλητή παρά μόνο εάν συντρέχει ειδικός λόγος όπως νομικό παράπτωμα , παραβίαση ηθικών κανόνων , δικαστική διαμάχη κ.λ.π..

 

γ) Ο Μεταπωλητής δεσμεύεται να συμπεριλάβει στους δικούς του Όρους και Προϋποθέσεις, ότι ο Μεταπωλητής (που ενεργεί ως προμηθευτής/καταχωρητής για τους πελάτες του) έχει την άδεια του χρήστη της υπηρεσίας του για να υπογράψει για κατοχυρώσεις και μεταφορές domain names καθώς και να τροποποιήσει τα στοιχεία σχετικά με τα domain names, όπως καθορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από το easy.gr.

 

δ) Αν ο μεταπωλητής ζητήσει να κατοχυρώσει domain name για το οποίο απαιτείται διεύθυνση κατοικίας, ο μεταπωλητής θα πρέπει να παρέχει μια τέτοια διεύθυνση.

 

23.8 Ο μεταπωλητής είναι αρμόδιος για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και κατοχύρωσης ονομάτων χώρου, τιμολόγησης και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες του καθώς και τους μεταπωλητές κάτω από τον λογαριασμό του. Το easy.gr παρέχει υποστήριξη όλο το 24ώρο μέσω email και στις ώρες λειτουργίας της εταιρίας με όλους τους άλλους τρόπους.

 

Το easy.gr μπορεί, αλλά δεν υποχρεώνεται, να παρέχει υποστήριξη άμεσα στους πελάτες του μεταπωλητή. Εάν το easy.gr λαμβάνει μηνύματα από τους καταχωρητές σας ή από τρίτους σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από τον λογαριασμό του μεταπωλητή, το easy.gr είναι αρμόδιο, να διαβιβάσει τις επικοινωνίες αυτές άμεσα στον μεταπωλητή.

 

Εάν Το easy.gr θεωρήσει ότι παρέχετε ανεπαρκή υποστήριξη στους πελάτες του (με συνέπεια, παραδείγματος χάριν, έναν υπερβολικό αριθμό αιτημάτων υποστήριξης άμεσα από τους πελάτες σας), τότε μπορεί αυτό να θεωρηθεί σαν παραβίαση της σύμβασης από τον μεταπωλητή.

 

Δεσμεύεστε ότι σκόπιμα ή όχι δεν θα κάνετε κακή χρήση της υποδομής των υπηρεσιών. "Κακή χρήση" σημαίνει οποιαδήποτε δράση που θα υποβιβάζει την υπηρεσία σε άλλους χρήστες.

 

23.9 Ο Μεταπωλητής είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις οικονομικές συνέπειες, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραγγελία, και για οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.

 

Το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία ή μέρος αυτής ή να αποκλείσει τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτήν εάν ισχύσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) Εάν αποτύχετε ως μεταπωλητής να καταβάλλετε οποιεσδήποτε οφειλές στο easy.gr. Το easy.gr έχει τη δυνατότητα να διακόψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον λογαριασμό του μεταπωλητή στην περίπτωση που αδυνατεί να καλύψει τις οφειλές του, μέσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες συμφωνίας.

 

β) Εάν από υπερβολική χρήση ή κακοποίηση των υπηρεσιών ή της τεχνολογίας της υπηρεσίας δημιουργήσετε πρόβλημα σε άλλους χρήστες άλλων υπηρεσιών και του συστήματος του easy.gr

 

γ) Εάν χρησιμοποιείτε εργαλεία διαθεσιμότητας του easy.gr ή άλλες τεχνολογίες και εργαλεία, τότε πρέπει όλες οι κατοχυρώσεις σας να γίνονται μέσα από το easy.gr. Σε διαφορετική περίπτωση το easy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία προς το μεταπωλητή.

 

δ) Εάν αναφέρετε στο δικτυακό του τόπο ότι είστε εγκεκριμένος καταχωρητής από την ΕΕΤΤ ή την Eurid ή την ICANN.

 

23.10 Ο μεταπωλητής συμφωνεί να κρατήσει τους οικονομικούς όρους αυτής της σύμβασης εμπιστευτικούς.

 
α) Το easy.gr , σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εκτεθειμένο σε εσάς ή την επιχείρησή σας, για οποιεσδήποτε τυχαίες, επακόλουθες, ειδικές, ή σωφρονιστικές ζημίες ή χαμένα κέρδη ή δικαιώματα που προκύπτουν από αυτήν την συμφωνία ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται, είτε πρόκειται για την παραβίαση της εξουσιοδότησης είτε οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτήν. Το easy.gr σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαφημίζει προϊόντα τρίτων ή επιτρέπει σε φορείς παροχής υπηρεσιών να διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στον δικτυακό του τόπο.

 

β) Επίσης συνάπτει συνεργασίες ή συμμαχίες με διάφορους προμηθευτές κατά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών. Εντούτοις, ο μεταπωλητής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το easy.gr. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνο και εκτεθειμένο στο μεταπωλητή ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών.

γ) Το easy.gr στους μεταπωλητές προσφέρει νέα πακέτα εκπτώσεων και τιμές που περιγράφονται στο link easy.gr/el/badges. Στην περίπτωση που ο μεταπωλητής χρησιμοποιήσει διαφορετική επαφή τιμολόγησης τότε αυτόματα ακυρώνονται όλες οι εκπτώσεις, προσφορές ή προνόμια και επβάλλεται η αρχική τιμή καταλόγου. Σύμφωνα με την σελίδα αυτή, μεταπωλητής με εκπτώσεις ορίζεται ένας χρήστης με  >11 Domain Names ή αγορές >300€/έτος ή κάποιος με ειδική γραπτή συμφωνία που εμπεριέχει διαφορετικά κριτήρια.

 

δ) Το easy.gr. κατά την κρίση του, μπορεί να επιλέξει να αλλάξει τους όρους, τις διατάξεις και τη λειτουργία αυτού του ιστοχώρου και της υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή. Με τη χρησιμοποίηση αυτής της υπηρεσίας παραμερίζετε οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις μπορεί να έχετε ενάντια στο easy.gr.


ε) Ο μεταπωλητής έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να δεσμευθεί από όλους τους όρους και τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας, καθώς επίσης και οποιουσδήποτε πρόσθετους κανόνες ή πολιτικές που μπορεί να θεσπιστούν από το easy.gr. κατά διαστήματα. Αυτή η συμφωνία, καθώς επίσης και οποιοιδήποτε πρόσθετοι κανόνες και πολιτικές του easy.gr., μαζί με όλες τις επιπλέον τροποποιήσεις, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του μεταπωλητή και του easy.gr. σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, ενώ εκτοπίζουν και ρυθμίζουν όλες τις προγενέστερες προτάσεις, συμφωνίες, ή άλλες επικοινωνίες.
 

23.11 Ειδικά για τις υπηρεσίες μεταπώλησης domain - hosting - website - telephony

 

O όρος "Απεριόριστα" αναφέρεται στο μέγιστο όριο της υπηρεσίας που μπορεί να εξυπηρετήσει ο Server (πχ αριθμός emails, μετάδοση δεδομένων, αριθμός domain κα) και εξαρτάται από την συγκεκριμένη υπηρεσία/προϊόν καθώς και από την εκάστοτε διαθεσιμότητα των πόρων του συστήματος.

24. Όροι χρήσης υπηρεσιών τηλεφωνίας
Εκτός από τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, εάν ο χρήστης της υπηρεσίας χρησιμοποιεί την υπηρεσία της τηλεφωνίας του easy.gr εφαρμόζονται, επιπλέον, οι διατάξεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

24.1 Ο χρήστης που έχει αγοράσει έναν τηλεφωνικό αριθμό κάποιας χώρας, είναι υποχρεωμένος να αποστείλει έγγραφα τα οποία ζητά ο επίσημος φορέας προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο αριθμός του. Ο χρήστης υποχρεούται να ζητήσει τη φόρμα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο είτε αποστέλλοντας ερώτημα στο support@easy.gr είτε επικοινωνώντας με το easy.gr.25. Όροι χρήσης κουπονιού Google Adwords

25.1 Η easy.gr συνεργάζεται με την Google και παρέχει κουπόνια για έκπτωση στην χρήση της υπηρεσίας Google Ads σε όλους τους πελάτες που πραγματοποιούν έστω μία παραγγελία στο σύστημα της easy.gr ανεξαρτήτου ποσού.
Κάθε πελάτης δικαιούται μόνο ένα κουπόνι. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας Google Ads, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της Google που βρίσκονται εδώ. 
https://www.google.com/intl/el_gr/ads/coupons/terms/

tipos