Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Call rates
Price per minute
Απλός
Ελλάδα
0,071
0,046
Ελλάδα Mobile
0,152
0,099
Frequently Asked Questions
Buy a local phone number anywhere worldwide with global call forwarding
Χώρα
Αριθμοί
Μηνιαίο τέλος
Ενεργοποιηση
Price per minute
Ελλάδα
Γεωγραφικοί
13,20
Δωρεάν
Δωρεάν
Ελλάδα
Ατελούς Κλήσης
29,50
Δωρεάν
0,250
Ελλάδα
Εθνικοί
21,90
Δωρεάν
Δωρεάν
Frequently Asked Questions
tipos