Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,64
0,39
Afghanistan
0,53
0,32
Albania
0,50
0,30
Albania
1,28
0,77
Algeria
0,16
0,10
Algeria
2,32
1,39
Algeria
1,92
1,15
American Samoa
0,09
0,05
Anguilla
0,45
0,27
Anguilla
0,53
0,32
Antigua and Barbuda
0,25
0,15
Antigua and Barbuda
0,33
0,20
Antigua and Barbuda
0,57
0,34
Argentina
0,05
0,03
Argentina
0,07
0,04
Argentina
0,31
0,18
Argentina
0,01
0,01
Armenia
0,10
0,07
Armenia
0,07
0,05
Armenia
0,16
0,12
Armenia
0,11
0,09
Armenia
0,03
0,02
Aruba
0,25
0,15
Aruba
0,63
0,38
Australia
0,02
0,01
Australia
0,05
0,03
Australia
0,35
0,21
Austria
0,40
0,24
Austria
0,02
0,01
Austria
0,27
0,16
Austria
0,04
0,02
Austria
0,57
0,34
Austria
0,04
0,02
Austria
1,86
1,12
Austria
0,15
0,09
Azerbaijan
0,57
0,34
Azerbaijan
0,91
0,55
Bahrain
0,47
0,28
Bahrain
0,50
0,30
Bangladesh
1,01
0,61
Bangladesh
1,45
0,87
Belgium
0,23
0,14
Belgium
0,05
0,03
Belgium
0,92
0,55
Belgium
0,06
0,04
Belgium
0,94
0,57
Belgium
0,01
0,01
Belgium
0,94
0,56
Belgium
1,46
0,88
Belgium
2,88
1,73
Belgium
4,18
2,51
Belgium
5,74
3,44
Bermuda
0,08
0,05
Bhutan
0,18
0,11
Bhutan
0,21
0,13
Bolivia
0,27
0,16
Bolivia
0,51
0,31
Bolivia
0,53
0,32
Botswana
0,52
0,31
Botswana
0,70
0,42
Brazil
0,01
0,01
Brazil
0,03
0,02
British Virgin Islands
0,51
0,31
Bulgaria
0,11
0,07
Bulgaria
0,03
0,02
Bulgaria
0,78
0,47
Bulgaria
0,16
0,09
Bulgaria
2,44
1,46
Burkina Faso
0,92
0,55
Burkina Faso
0,60
0,36
Burkina Faso
1,26
0,76
Burundi
0,46
0,28
Burundi
1,36
0,81
Cambodia
0,19
0,12
Cameroon
0,28
0,17
Cameroon
1,04
0,63
Canada
0,01
0,00
Canada
0,01
0,01
Canada
0,02
0,01
Cape Verde
0,37
0,22
Cape Verde
0,73
0,44
Central African Republic
1,17
0,70
Central African Republic
1,48
0,89
Chile
0,04
0,02
Chile
1,53
0,92
Chile
1,19
0,71
Chile
0,05
0,03
Christmas Island
0,02
Free
Colombia
0,05
0,03
Colombia
0,03
0,02
Colombia
0,06
0,03
Costa Rica
0,04
0,03
Costa Rica
0,15
0,09
Cote d'Ivoire
1,18
0,71
Cote d'Ivoire
1,20
0,72
Croatia
0,31
0,19
Croatia
0,02
0,01
Croatia
0,83
0,50
Croatia
0,08
0,05
Cuba
1,46
0,88
Cyprus
0,11
0,07
Cyprus
0,29
0,17
Czech Republic
0,07
0,04
Czech Republic
0,37
0,22
Czech Republic
0,19
0,12
Denmark
0,01
0,01
Denmark
0,72
0,43
Denmark
1,18
0,71
Djibouti
0,61
0,37
Djibouti
0,70
0,42
Dominica
0,44
0,27
Dominica
0,51
0,31
Dominican Republic
0,10
0,06
Dominican Republic
0,24
0,14
Ecuador
0,37
0,22
Ecuador
0,64
0,39
Egypt
0,30
0,18
Egypt
0,38
0,23
El Salvador
0,56
0,33
El Salvador
0,31
0,19
Eritrea
0,62
0,37
Estonia
0,02
0,01
Estonia
0,02
0,01
Estonia
0,88
0,53
Estonia
0,65
0,39
Estonia
0,81
0,49
Estonia
0,65
0,39
Ethiopia
0,48
0,29
Falkland Islands (Malvinas)
4,16
2,50
Finland
0,76
0,45
Finland
0,16
0,09
Finland
0,06
0,04
Finland
2,44
1,46
France
0,04
0,03
France
0,01
0,01
France
0,62
0,37
France
0,65
0,39
France
0,06
0,03
France
0,04
0,03
France
2,44
1,46
Gabon
1,06
0,63
Gabon
1,17
0,70
Gambia the
1,06
0,63
Gambia the
1,25
0,75
Georgia
0,70
0,42
Georgia
0,88
0,53
Georgia
1,16
0,70
Germany
0,01
0,01
Germany
2,44
1,46
Germany
0,65
0,39
Germany
0,04
0,02
Germany
0,09
0,05
Ghana
0,70
0,42
Ghana
0,50
0,30
Ghana
0,84
0,51
Gibraltar
0,09
0,06
Gibraltar
0,37
0,22
Greece
0,10
0,06
Greece
0,02
0,01
Greece
0,06
0,04
Greece
0,53
0,32
Greece
0,06
0,04
Greenland
0,52
0,31
Greenland
0,24
0,14
Greenland
0,05
0,03
Guam
0,05
0,03
Guatemala
0,36
0,22
Guatemala
0,40
0,24
Guatemala
0,22
0,13
Guinea
1,17
0,70
Guinea
1,20
0,72
Guinea
1,51
0,91
Haiti
0,57
0,34
Haiti
0,71
0,43
Honduras
0,34
0,20
Honduras
0,42
0,25
Honduras
0,26
0,16
Hong Kong
0,13
0,08
Hong Kong
0,20
0,12
Hungary
0,14
0,08
Hungary
0,03
0,02
Hungary
0,16
0,10
Hungary
0,04
0,02
Iceland
0,08
0,05
Iceland
0,11
0,06
India
0,03
0,02
Indonesia
0,08
0,05
Indonesia
0,09
0,06
Iran
0,41
0,25
Iran
0,46
0,28
Ireland
0,01
0,01
Ireland
0,03
0,02
Ireland
Free
Free
Ireland
0,36
0,22
Israel
0,01
0,00
Israel
0,04
0,03
Israel
0,35
0,21
Israel
0,09
0,06
Israel
0,40
0,24
Italy
0,01
0,00
Italy
0,01
0,01
Italy
0,01
0,00
Italy
0,74
0,45
Italy
0,36
0,22
Italy
0,05
0,03
Italy
0,04
0,03
Italy
0,01
0,01
Italy
0,20
0,12
Italy
1,15
0,69
Italy
Free
Free
Jamaica
0,49
0,29
Jamaica
0,01
0,01
Jamaica
0,48
0,29
Japan
0,04
0,02
Japan
0,08
0,05
Japan
0,09
0,06
Jordan
0,44
0,26
Jordan
0,51
0,31
Kazakhstan
0,17
0,10
Kazakhstan
0,08
0,05
Kazakhstan
0,39
0,23
Kazakhstan
0,71
0,42
Kazakhstan
0,21
0,13
Kenya
0,69
0,41
Kenya
0,68
0,41
Kenya
0,37
0,22
Kenya
0,36
0,22
Kenya
1,22
0,73
Kiribati
3,67
2,20
Kuwait
0,08
0,05
Kuwait
0,14
0,08
Kyrgyzstan
0,35
0,21
Kyrgyzstan
0,55
0,33
Kyrgyzstan
0,96
0,57
Lao
0,22
0,13
Lao
0,26
0,16
Latvia
0,41
0,25
Latvia
0,16
0,09
Latvia
0,74
0,44
Latvia
0,16
0,09
Latvia
0,62
0,37
Latvia
0,04
0,03
Latvia
0,83
0,50
Lebanon
0,61
0,37
Lebanon
0,80
0,48
Lesotho
0,85
0,51
Lesotho
1,02
0,61
Liechtenstein
0,25
0,15
Liechtenstein
0,49
0,29
Lithuania
0,33
0,20
Lithuania
0,03
0,02
Lithuania
0,83
0,50
Lithuania
0,04
0,03
Lithuania
0,18
0,11
Lithuania
0,22
0,13
Lithuania
0,27
0,16
Lithuania
0,71
0,42
Lithuania
1,35
0,81
Lithuania
0,56
0,34
Lithuania
0,34
0,20
Lithuania
0,42
0,25
Lithuania
1,38
0,83
Lithuania
1,43
0,86
Lithuania
0,74
0,44
Lithuania
0,52
0,31
Lithuania
1,26
0,76
Lithuania
1,26
0,76
Lithuania
0,02
0,01
Lithuania
0,25
0,15
Lithuania
0,68
0,41
Lithuania
6,57
3,94
Lithuania
0,97
0,58
Lithuania
3,39
2,04
Lithuania
0,82
0,49
Lithuania
3,37
2,02
Lithuania
0,05
0,03
Lithuania
0,36
0,22
Lithuania
0,08
0,05
Lithuania
1,32
0,79
Lithuania
0,16
0,09
Luxembourg
0,54
0,32
Luxembourg
0,16
0,10
Luxembourg
Free
Free
Luxembourg
4,07
2,44
Luxembourg
0,01
0,01
Luxembourg
2,74
1,65
Luxembourg
1,83
1,10
Luxembourg
0,89
0,54
Luxembourg
0,97
0,58
Luxembourg
0,16
0,10
Macao
0,58
0,35
Macao
0,97
0,58
Macedonia
0,40
0,24
Macedonia
1,11
0,67
Malawi
0,77
0,46
Malawi
1,14
0,69
Malaysia
0,03
0,02
Malaysia
0,03
0,02
Mali
1,21
0,73
Mali
1,02
0,61
Mali
0,34
0,20
Malta
0,67
0,40
Malta
1,21
0,73
Malta
1,51
0,91
Marshall Islands
0,54
0,33
Mauritania
1,28
0,77
Mauritania
1,54
0,92
Mauritania
2,31
1,38
Mauritius
0,18
0,11
Mexico
0,01
0,01
Mexico
Free
Free
Mexico
0,02
0,01
Micronesia
1,38
0,83
Moldova
1,06
0,64
Moldova
1,04
0,63
Monaco
0,23
0,14
Monaco
1,14
0,68
Mongolia
0,04
0,02
Mongolia
0,04
0,02
Montenegro
0,00
Free
Montenegro
0,02
Free
Montenegro
0,03
0,02
Montserrat
0,55
0,33
Morocco
0,61
0,37
Morocco
0,58
0,35
Myanmar
0,44
0,26
Myanmar
0,44
0,26
Myanmar
0,75
0,45
Namibia
0,27
0,16
Namibia
0,11
0,07
Namibia
0,45
0,27
Nauru
12,20
7,32
Nepal
0,41
0,25
Nepal
0,52
0,31
Netherlands
0,59
0,36
Netherlands
0,02
0,01
Netherlands
0,48
0,29
Netherlands
0,08
0,05
Netherlands
2,44
1,46
Netherlands
0,02
0,01
Netherlands Antilles
0,43
0,26
Netherlands Antilles
0,24
0,14
New Caledonia
0,94
0,57
New Zealand
0,13
0,08
New Zealand
0,16
0,10
Nicaragua
0,36
0,21
Nicaragua
0,66
0,39
Niger
1,22
0,73
Niger
0,97
0,58
Niger
0,59
0,35
Nigeria
0,25
0,15
Norfolk Island
1,58
1,19
Norway
0,01
0,00
Norway
0,02
0,01
Norway
0,47
0,28
Oman
0,24
0,15
Oman
0,29
0,18
Oman
0,59
0,35
Pakistan
0,12
0,07
Pakistan
0,10
0,06
Palestinian Territory
0,56
0,33
Palestinian Territory
0,44
0,26
Panama
0,07
0,04
Panama
0,34
0,20
Paraguay
0,62
0,37
Paraguay
0,93
0,56
Peru
0,01
0,01
Peru
0,03
0,02
Peru
0,93
0,56
Philippines
0,32
0,19
Philippines
0,43
0,26
Philippines
1,39
0,84
Poland
0,07
0,04
Poland
0,02
0,01
Poland
0,31
0,19
Poland
0,04
0,03
Portugal
0,09
0,05
Portugal
0,03
0,02
Portugal
0,01
0,00
Portugal
1,15
0,69
Portugal
0,06
0,03
Portugal
0,02
0,01
Puerto Rico
0,02
0,01
Qatar
0,45
0,27
Qatar
0,50
0,30
Reunion
1,58
0,95
Romania
0,01
0,01
Romania
0,04
0,02
Russia
0,20
0,12
Russia
0,43
0,26
Russia
3,60
2,16
Russia
1,45
0,87
Russia
0,73
0,44
Russia
0,08
0,05
Russia
0,46
0,27
Russia
0,09
0,05
Russia
0,63
0,38
Russia
0,03
0,02
Russia
0,11
0,06
Russia
0,11
0,06
Russia
0,08
0,05
Russia
0,14
0,08
Russia
0,13
0,08
Rwanda
0,82
0,49
Saint Barthelemy
0,59
0,35
Saint Helena
4,65
2,79
Saint Kitts and Nevis
0,50
0,30
Saint Lucia
0,47
0,28
Saint Pierre and Miquelon
0,49
0,29
Saint Pierre and Miquelon
0,98
0,59
Saint Vincent and the Grenadines
0,47
0,28
Saint Vincent and the Grenadines
0,49
0,30
Samoa
1,29
0,77
Samoa
1,53
0,92
San Marino
0,09
0,05
San Marino
0,60
0,36
Saudi Arabia
0,19
0,11
Saudi Arabia
0,28
0,17
Seychelles
0,28
0,17
Seychelles
1,11
0,67
Seychelles
1,13
0,68
Sierra Leone
0,22
0,16
Sierra Leone
0,13
0,09
Sierra Leone
0,22
0,16
Singapore
0,13
0,08
Slovakia
0,08
0,05
Slovakia
0,02
0,01
Slovakia
0,15
0,09
Slovakia
0,05
0,03
Slovenia
1,10
0,66
Slovenia
1,22
0,73
Somalia
1,36
0,82
Somalia
0,70
0,42
Somalia
0,40
0,24
South Africa
0,59
0,35
South Africa
3,49
2,09
South Africa
0,35
0,21
South Africa
4,37
2,62
South Korea
0,03
0,02
South Korea
0,05
0,03
Spain
1,16
0,70
Spain
0,60
0,36
Spain
1,39
0,84
Sri Lanka
0,44
0,27
Sri Lanka
0,49
0,29
Sudan
0,39
0,24
Sudan
0,47
0,28
Suriname
0,61
0,37
Suriname
0,45
0,27
Suriname
0,81
0,49
Swaziland
0,37
0,22
Swaziland
0,54
0,33
Sweden
0,01
0,01
Sweden
0,07
0,04
Sweden
Free
Free
Switzerland
0,10
0,06
Switzerland
1,70
1,02
Switzerland
0,92
0,55
Syrian Arab Republic
1,92
1,15
Syrian Arab Republic
1,71
1,02
Taiwan
0,09
0,05
Taiwan
0,28
0,17
Tajikistan
0,49
0,29
Tajikistan
0,26
0,15
Tajikistan
0,57
0,34
Tajikistan
0,32
0,19
Tanzania
0,79
0,48
Thailand
0,12
0,07
The Fiji Islands
0,52
0,31
Timor-Leste
1,10
0,66
Togo
0,73
0,44
Togo
0,84
0,51
Tokelau
4,39
2,63
Tonga
1,95
1,17
Tonga
2,10
1,26
Trinidad and Tobago
0,30
0,18
Trinidad and Tobago
0,45
0,27
Tunisia
2,42
1,45
Turkey
0,11
0,06
Turkey
0,07
0,04
Turkey
0,40
0,24
Turkey
0,64
0,38
Turks and Caicos Islands
1,16
0,70
Turks and Caicos Islands
1,50
0,90
Tuvalu
3,90
2,34
Uganda
1,28
0,77
Ukraine
0,41
0,25
Ukraine
0,94
0,57
Ukraine
0,21
0,12
United Arab Emirates
0,49
0,29
United Arab Emirates
0,53
0,32
United Arab Emirates
0,31
0,18
United Kingdom
1,27
0,76
United Kingdom
0,01
0,00
United Kingdom
0,60
0,36
United Kingdom
0,50
0,30
United Kingdom
1,01
0,61
United Kingdom
0,03
0,02
United Kingdom
0,77
0,46
United Kingdom
0,03
0,02
United Kingdom
0,02
0,01
United Kingdom
0,64
0,38
United Kingdom
1,29
0,78
United Kingdom
0,02
0,01
United Kingdom
0,04
0,02
United Kingdom
0,03
0,02
United Kingdom
0,08
0,05
United Kingdom
0,03
0,02
United States Virgin Islands
0,05
0,03
United States of America
0,01
0,01
United States of America
0,03
0,02
United States of America
0,07
0,04
United States of America
0,26
0,16
United States of America
0,01
0,00
United States of America
Free
Free
Uruguay
0,14
0,09
Uruguay
0,51
0,30
Uruguay
0,27
0,16
Uzbekistan
0,30
0,18
Uzbekistan
0,30
0,18
Vanuatu
2,10
1,26
Venezuela
0,11
0,07
Venezuela
0,06
0,04
Venezuela
0,26
0,16
Vietnam
0,14
0,09
Wallis and Futuna
0,84
0,50
Yemen
0,28
0,17
Yemen
0,29
0,17
Zambia
1,12
0,67
Zimbabwe
0,75
0,45
Zimbabwe
0,76
0,45
Zimbabwe
1,35
0,81
Χώρα
Μηνιαίο τέλος
Ενεργοποιηση
Χώρα
Μηνιαίο τέλος
Ενεργοποιηση
Albania
14,99
0,00
Argentina
10,99
0,00
Australia
6,99
0,00
Austria
2,99
0,00
Belgium
2,99
0,00
Bolivia
25,30
91,30
Brazil
6,99