Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,24
0,15
Afghanistan
0,30
0,19
Albania
0,23
0,15
Albania
0,22
0,14
Albania
0,58
0,38
Algeria
0,08
0,05
Algeria
0,70
0,46
Algeria
0,09
0,06
American Samoa
0,04
0,03
Andorra
0,02
Free
Andorra
0,17
0,13
Angola
0,08
0,06
Angola
0,08
0,06
Anguilla
0,28
0,18
Anguilla
0,30
0,19
Antarctica
1,58
1,19
Antarctica
1,58
1,19
Antigua and Barbuda
0,08
0,05
Antigua and Barbuda
0,20
0,13
Argentina
0,03
0,02
Argentina
0,01
Free
Argentina
0,18
0,12
Armenia
0,10
0,07
Armenia
0,07
0,05
Armenia
0,16
0,12
Armenia
0,11
0,09
Armenia
0,03
0,02
Aruba
0,12
0,08
Aruba
0,28
0,18
Australia
0,02
Free
Australia
0,11
0,07
Australia
0,81
0,52
Austria
0,16
0,11
Austria
0,34
0,22
Azerbaijan
0,25
0,16
Azerbaijan
0,39
0,26
Bahamas
0,10
0,05
Bahamas
0,16
0,12
Bahrain
0,04
0,03
Bahrain
0,10
0,07
Bangladesh
0,67
0,44
Barbados
0,09
0,06
Barbados
0,16
0,12
Barbados
0,13
0,10
Belarus
0,18
0,14
Belarus
0,20
0,15
Belarus
0,18
0,14
Belarus
0,23
0,17
Belarus
0,23
0,17
Belarus
0,23
0,17
Belarus
0,23
0,17
Belgium
0,13
0,09
Belgium
0,69
0,45
Belgium
0,07
0,05
Belize
0,21
0,16
Belize
0,22
0,16
Benin
0,20
0,15
Benin
0,20
0,15
Benin
0,17
0,13
Benin
0,20
0,15
Benin
0,20
0,15
Bermuda
0,05
0,03
Bhutan
0,10
0,07
Bolivia
0,16
0,10
Bolivia
0,21
0,13
Bolivia
0,26
0,17
Bosnia and Herzegovina
0,10
0,08
Bosnia and Herzegovina
0,24
0,18
Bosnia and Herzegovina
0,10
0,08
Bosnia and Herzegovina
0,11
0,08
Botswana
0,12
0,08
Botswana
0,17
0,11
Botswana
0,31
0,20
Brazil
0,02
Free
Brazil
0,03
Free
Brazil
0,10
0,07
British Virgin Islands
0,26
0,17
British Virgin Islands
0,30
0,19
Brunei Darussalam
0,02
0,02
Brunei Darussalam
0,02
0,02
Bulgaria
0,11
0,07
Bulgaria
0,57
0,37
Bulgaria
0,12
0,08
Burkina Faso
0,44
0,28
Burkina Faso
0,49
0,32
Burundi
0,21
0,14
Burundi
0,49
0,32
Cambodia
0,09
0,06
Cameroon
0,13
0,09
Cameroon
0,16
0,10
Cameroon
0,41
0,26
Canada
0,00
Free
Canada
0,02
Free
Canada
0,08
0,05
Cape Verde
0,18
0,11
Cape Verde
0,35
0,23
Cayman Islands
0,04
0,03
Cayman Islands
0,14
0,11
Cayman Islands
0,13
0,10
Cayman Islands
0,06
0,05
Cayman Islands
0,12
0,09
Central African Republic
0,74
0,48
Central African Republic
0,78
0,51
Central African Republic
0,41
0,27
Central African Republic
1,31
0,85
Chad
0,23
0,18
Chad
0,40
0,30
Chad
0,25
0,19
Chile
0,04
Free
Chile
1,01
0,66
Chile
0,78
0,51
Chile
0,03
Free
Chile
0,05
0,04
China
0,02
Free
China
0,02
Free
China
0,02
Free
Christmas Island
0,02
Free
Colombia
0,04
0,03
Colombia
0,04
Free
Cook Islands
0,68
0,51
Costa Rica
0,03
Free
Costa Rica
0,10
0,06
Cote d'Ivoire
0,44
0,29
Cote d'Ivoire
0,44
0,29
Croatia
0,02
Free
Croatia
0,18
0,12
Croatia
0,43
0,28
Cuba
0,88
0,57
Cyprus
0,06
0,04
Cyprus
0,14
0,09
Czech Republic
0,03
0,02
Czech Republic
0,05
0,03
Czech Republic
0,12
0,08
Czech Republic
0,12
0,08
Democratic Republic of the Congo
0,33
0,25
Democratic Republic of the Congo
0,25
0,19
Democratic Republic of the Congo
0,23
0,17
Democratic Republic of the Congo
0,27
0,20
Democratic Republic of the Congo
0,27
0,20
Denmark
0,01
Free
Denmark
0,02
Free
Djibouti
0,40
0,26
Dominica
0,25
0,17
Dominica
0,30
0,19
Dominican Republic
0,05
0,03
Dominican Republic
0,15
0,10
Ecuador
0,16
0,10
Ecuador
0,27
0,18
Ecuador
0,09
0,06
Egypt
0,10
0,06
Egypt
0,16
0,10
El Salvador
0,24
0,16
El Salvador
0,14
0,09
El Salvador
0,15
0,10
Equatorial Guinea
0,20
0,15
Eritrea
0,27
0,18
Estonia
0,03
Free
Estonia
0,03
Free
Estonia
0,77
0,50
Ethiopia
0,28
0,18
Falkland Islands (Malvinas)
3,60
2,34
Finland
0,48
0,31
Finland
0,47
0,31
France
0,02
Free
France
0,01
Free
France
0,07
0,05
French Guiana
0,02
0,02
French Guiana
0,13
0,10
French Polynesia
0,22
0,17
Gabon
0,59
0,38
Gabon
0,61
0,40
Gambia the
1,25
0,81
Georgia
0,25
0,16
Georgia
0,41
0,27
Germany
0,01
Free
Germany
0,18
0,12
Germany
0,09
0,06
Germany
0,03
0,02
Germany
0,01
Free
Ghana
0,31
0,20
Ghana
0,31
0,20
Gibraltar
0,04
0,03
Gibraltar
0,05
0,03
Greece
0,05
0,03
Greece
0,10
0,07
Greenland
0,10
0,06
Greenland
0,03
Free
Grenada
0,07
0,05
Grenada
0,18
0,14
Grenada
0,19
0,14
Grenada
0,19
0,14
Guadeloupe
0,02
Free
Guadeloupe
0,07
0,05
Guadeloupe
0,07
0,05
Guam
0,02
Free
Guatemala
0,19
0,12
Guatemala
0,09
0,06
Guatemala
0,20
0,13
Guinea
0,74
0,48
Guyana
0,16
0,12
Guyana
0,08
0,06
Guyana
0,21
0,16
Haiti
0,36
0,23
Haiti
0,39
0,25
Honduras
0,15
0,10
Honduras
0,22
0,14
Hong Kong
0,03
Free
Hungary
0,01
Free
Hungary
0,03
0,02
Hungary
0,07
0,05
Iceland
0,02
Free
Iceland
0,05
0,03
India
0,03
Free
Indonesia
0,09
0,06
Indonesia
0,05
0,03
Indonesia
0,07
0,04
Iran
0,20
0,13
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,13
0,10
Iraq
0,13
0,10
Iraq
0,10
0,08
Iraq
0,10
0,08
Ireland
0,01
Free
Ireland
0,02
Free
Ireland
0,05
0,03
Ireland
0,01
Free
Ireland
0,14
0,09
Israel
0,00
Free
Israel
0,02
Free
Israel
0,18
0,12
Israel
0,22
0,14
Italy
0,00
Free
Italy
0,32
0,21
Italy
0,13
0,08
Jamaica
0,28
0,18
Jamaica
0,29
0,19
Japan
0,05
0,03
Japan
0,07
0,04
Jordan
0,19
0,12
Jordan
0,22
0,14
Kazakhstan
1,17
0,76
Kazakhstan
0,04
0,03
Kazakhstan
0,33
0,21
Kazakhstan
0,14
0,09
Kenya
0,26
0,17
Kenya
0,29
0,19
Kenya
0,15
0,10
Kiribati
5,83
3,79
Korea North
0,65
0,49
Kosovo
0,06
0,05
Kuwait
0,05
0,03
Kuwait
0,07
0,05
Kyrgyzstan
0,23
0,15
Kyrgyzstan
0,42
0,28
Kyrgyzstan
0,17
0,11
Lao
0,10
0,07
Latvia
0,31
0,20
Latvia
0,72
0,47
Latvia
0,44
0,29
Lebanon
0,30
0,19
Lebanon
0,35
0,23
Lesotho
0,49
0,32
Lesotho
0,50
0,33
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Libya
0,21
0,16
Libya
0,35
0,26
Libya
0,35
0,26
Libya
0,26
0,19
Liechtenstein
0,11
0,07
Lithuania
0,18
0,12
Lithuania
0,41
0,27
Luxembourg
0,02
Free
Luxembourg
0,02
Free
Macao
0,08
0,05
Macao
0,18
0,11
Macao
0,09
0,06
Macao
0,34
0,22
Macedonia
0,21
0,14
Macedonia
0,23
0,15
Macedonia
0,54
0,35
Madagascar
0,39
0,29
Madagascar
0,47
0,35
Madagascar
0,47
0,35
Madagascar
0,48
0,36
Madagascar
0,46
0,35
Madagascar
0,34
0,25
Malawi
0,37
0,24
Malawi
0,53
0,34
Malaysia
0,06
0,04
Malaysia
0,02
Free
Maldives
0,65
0,49
Maldives
0,65
0,49
Maldives
0,65
0,49
Mali
0,26
0,17
Mali
0,51
0,33
Malta
0,01
Free
Malta
0,02
Free
Marshall Islands
0,31
0,20
Martinique
0,02
Free
Martinique
0,07
0,05
Mauritania
0,73
0,47
Mauritania
0,81
0,53
Mauritius
0,19
0,13
Mauritius
0,12
0,08
Mayotte
0,35
0,26
Mayotte
0,35
0,26
Mexico
0,01
Free
Mexico
0,02
Free
Micronesia
0,70
0,45
Moldova
0,46
0,30
Moldova
0,45
0,29
Moldova
0,26
0,17
Monaco
0,09
0,06
Monaco
0,11
0,07
Monaco
0,72
0,46
Mongolia
0,02
Free
Montenegro
0,00
Free
Montenegro
0,02
Free
Montenegro
0,03
0,02
Montserrat
0,30
0,20
Morocco
0,12
0,08
Mozambique
0,06
0,05
Mozambique
0,09
0,07
Mozambique
0,10
0,07
Mozambique
0,23
0,17
Myanmar
0,16
0,10
Myanmar
0,34
0,22
Myanmar
0,20
0,13
Namibia
0,04
0,03
Namibia
0,05
0,03
Nauru
5,83
3,79
Nepal
0,18
0,12
Nepal
0,23
0,15
Netherlands
0,27
0,17
Netherlands
0,38
0,25
Netherlands Antilles
0,18
0,12
Netherlands Antilles
0,10
0,06
New Caledonia
0,23
0,15
New Zealand
0,01
Free
New Zealand
0,05
0,03
Nicaragua
0,16
0,11
Nicaragua
0,17
0,11
Nicaragua
0,33
0,21
Niger
0,49
0,32
Niger
0,39
0,25
Niger
0,77
0,50
Nigeria
0,14
0,09
Niue
0,79
0,59
Norfolk Island
1,58
1,19
North Cyprus
0,05
0,04
North Cyprus
0,14
0,11
Norway
0,01
Free
Norway
0,02
Free
Oman
0,14
0,09
Oman
0,39
0,25
Pakistan
0,05
0,04
Pakistan
0,06
0,04
Palau
0,29
0,22
Palestinian Territory
0,21
0,14
Palestinian Territory
0,18
0,12
Panama
0,03
Free
Panama
0