Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,61
0,37
Afghanistan
0,49
0,30
Albania
0,47
0,28
Albania
1,23
0,74
Algeria
0,18
0,11
Algeria
2,38
1,43
Algeria
1,84
1,10
American Samoa
0,09
0,05
Anguilla
0,43
0,26
Anguilla
0,51
0,31
Antigua and Barbuda
0,12
0,07
Antigua and Barbuda
0,19
0,12
Antigua and Barbuda
0,52
0,31
Argentina
0,05
0,03
Argentina
0,01
0,01
Argentina
0,06
0,04
Argentina
0,29
0,18
Armenia
0,10
0,07
Armenia
0,07
0,05
Armenia
0,16
0,12
Armenia
0,11
0,09
Armenia
0,03
0,02
Aruba
0,24
0,15
Aruba
0,60
0,36
Australia
0,02
0,01
Australia
0,05
0,03
Australia
0,33
0,20
Austria
0,39
0,23
Austria
0,26
0,16
Austria
0,55
0,33
Austria
1,78
1,07
Azerbaijan
0,55
0,33
Azerbaijan
0,87
0,52
Bahrain
0,43
0,26
Bangladesh
0,97
0,58
Bangladesh
1,39
0,83
Belgium
0,22
0,13
Belgium
0,88
0,53
Belgium
1,40
0,84
Belgium
2,76
1,66
Belgium
4,00
2,40
Belgium
5,50
3,30
Bermuda
0,08
0,05
Bhutan
0,18
0,11
Bhutan
0,21
0,12
Bolivia
0,26
0,16
Bolivia
0,49
0,29
Bolivia
0,51
0,31
Botswana
0,50
0,30
Botswana
0,67
0,40
Brazil
0,01
0,01
Brazil
0,04
0,03
British Virgin Islands
0,49
0,29
Bulgaria
0,11
0,06
Bulgaria
0,75
0,45
Bulgaria
2,34
1,40
Burkina Faso
0,88
0,53
Burkina Faso
0,59
0,35
Burkina Faso
1,12
0,67
Burundi
0,50
0,30
Burundi
1,30
0,78
Cambodia
0,19
0,11
Cameroon
0,24
0,15
Cameroon
1,08
0,65
Cameroon
0,66
0,40
Canada
0,01
0,01
Canada
0,02
0,01
Cape Verde
0,37
0,22
Cape Verde
0,74
0,45
Central African Republic
1,12
0,67
Central African Republic
1,38
0,83
Chile
0,04
0,02
Chile
1,47
0,88
Chile
1,14
0,68
Chile
0,05
0,03
Christmas Island
0,02
Free
Colombia
0,05
0,03
Colombia
0,03
0,02
Colombia
0,05
0,03
Costa Rica
0,04
0,02
Costa Rica
0,15
0,09
Cote d'Ivoire
1,13
0,68
Cote d'Ivoire
1,19
0,71
Croatia
0,30
0,18
Croatia
0,79
0,48
Cuba
1,40
0,84
Cyprus
0,11
0,06
Cyprus
0,21
0,13
Czech Republic
0,07
0,04
Czech Republic
0,35
0,21
Czech Republic
0,19
0,11
Denmark
0,02
0,01
Denmark
0,04
0,02
Djibouti
0,59
0,35
Djibouti
0,68
0,41
Dominica
0,43
0,26
Dominica
0,49
0,30
Dominican Republic
0,10
0,06
Dominican Republic
0,23
0,14
Ecuador
0,36
0,21
Ecuador
0,61
0,37
Egypt
0,27
0,16
Egypt
0,36
0,22
El Salvador
0,53
0,32
El Salvador
0,30
0,18
Eritrea
0,60
0,36
Estonia
0,02
0,01
Estonia
0,84
0,51
Ethiopia
0,61
0,37
Ethiopia
0,62
0,37
Falkland Islands (Malvinas)
3,40
2,04
Finland
0,72
0,43
Finland
2,34
1,40
France
0,04
0,03
France
0,62
0,37
France
2,34
1,40
Gabon
1,01
0,61
Gabon
1,15
0,69
Gambia the
1,01
0,61
Gambia the
1,20
0,72
Georgia
0,67
0,40
Georgia
0,84
0,50
Germany
0,01
0,01
Germany
0,62
0,37
Germany
2,34
1,40
Ghana
0,67
0,40
Ghana
0,48
0,29
Ghana
0,82
0,49
Gibraltar
0,09
0,05
Greece
0,10
0,06
Greece
0,50
0,30
Greenland
0,49
0,30
Greenland
0,17
0,10
Greenland
0,04
0,03
Guam
0,04
0,03
Guatemala
0,35
0,21
Guatemala
0,38
0,23
Guatemala
0,21
0,13
Guinea
1,12
0,67
Guinea
1,66
1,00
Haiti
0,54
0,33
Haiti
0,68
0,41
Honduras
0,32
0,19
Honduras
0,40
0,24
Honduras
0,25
0,15
Hong Kong
0,16
0,09
Hong Kong
0,24
0,14
Hungary
0,13
0,08
Hungary
0,16
0,09
Iceland
0,07
0,04
Iceland
0,10
0,06
India
0,03
0,02
Indonesia
0,08
0,05
Indonesia
0,09
0,05
Iran
0,36
0,22
Iran
0,44
0,26
Ireland
0,02
0,01
Ireland
0,04
0,02
Ireland
0,35
0,21
Ireland
0,42
0,25
Israel
0,01
0,00
Israel
0,04
0,02
Israel
0,33
0,20
Israel
0,39
0,23
Italy
0,00
0,00
Italy
0,01
0,01
Italy
0,71
0,43
Italy
0,01
0,01
Italy
0,34
0,21
Italy
0,19
0,12
Italy
1,10
0,66
Italy
Free
Free
Jamaica
0,47
0,28
Jamaica
0,01
0,01
Jamaica
0,46
0,28
Japan
0,04
0,02
Japan
0,07
0,04
Japan
0,09
0,05
Jordan
0,53
0,32
Jordan
0,48
0,29
Kazakhstan
0,17
0,10
Kazakhstan
0,08
0,05
Kazakhstan
0,45
0,27
Kazakhstan
0,21
0,12
Kenya
0,52
0,31
Kenya
0,65
0,39
Kenya
0,36
0,21
Kenya
1,17
0,70
Kiribati
3,52
2,11
Kuwait
0,09
0,05
Kuwait
0,13
0,08
Kyrgyzstan
0,33
0,20
Kyrgyzstan
0,51
0,30
Kyrgyzstan
0,92
0,55
Lao
0,21
0,13
Lao
0,25
0,15
Latvia
0,39
0,24
Latvia
0,71
0,42
Latvia
0,79
0,47
Lebanon
0,59
0,35
Lebanon
0,69
0,41
Lesotho
0,82
0,49
Lesotho
0,78
0,47
Liechtenstein
0,24
0,15
Lithuania
0,41
0,24
Lithuania
0,79
0,48
Lithuania
0,31
0,19
Lithuania
1,37
0,82
Lithuania
3,83
2,30
Lithuania
0,79
0,47
Lithuania
0,02
0,01
Lithuania
6,30
3,78
Lithuania
0,08
0,05
Lithuania
0,08
0,05
Lithuania
0,24
0,14
Luxembourg
0,52
0,31
Luxembourg
Free
Free
Luxembourg
3,89
2,34
Luxembourg
0,01
0,01
Luxembourg
2,63
1,58
Luxembourg
1,75
1,05
Luxembourg
0,93
0,56
Luxembourg
0,15
0,09
Macao
0,56
0,33
Macao
0,93
0,56
Macedonia
0,39
0,23
Macedonia
1,06
0,64
Malawi
0,74
0,44
Malawi
1,03
0,62
Malaysia
0,03
0,02
Malaysia
0,03
0,02
Mali
1,10
0,66
Mali
0,91
0,55
Mali
0,32
0,19
Malta
0,64
0,39
Malta
1,16
0,69
Malta
1,45
0,87
Marshall Islands
0,52
0,31
Mauritania
1,22
0,73
Mauritania
1,39
0,83
Mauritania
2,21
1,33
Mauritius
0,24
0,14
Mexico
0,01
0,00
Mexico
0,02
0,01
Micronesia
1,32
0,79
Moldova
1,02
0,61
Moldova
1,00
0,60
Monaco
0,22
0,13
Monaco
1,09
0,65
Mongolia
0,03
0,02
Mongolia
0,04
0,02
Montenegro
0,00
Free
Montenegro
0,02
Free
Montenegro
0,03
0,02
Montserrat
0,53
0,32
Morocco
0,37
0,22
Morocco
0,35
0,21
Myanmar
0,43
0,26
Myanmar
0,42
0,25
Myanmar
0,71
0,43
Namibia
0,25
0,15
Namibia
0,45
0,27
Namibia
0,09
0,05
Nauru
1,83
1,10
Nepal
0,40
0,24
Nepal
0,41
0,25
Netherlands
0,02
0,01
Netherlands
0,09
0,06
Netherlands Antilles
0,41
0,24
Netherlands Antilles
0,23
0,14
New Caledonia
0,71
0,43
New Zealand
0,12
0,07
New Zealand
0,15
0,09
Nicaragua
0,34
0,20
Nicaragua
0,63
0,38
Niger
1,17
0,70
Niger
0,93
0,56
Niger
0,45
0,27
Nigeria
0,24
0,15
Norfolk Island
1,58
1,19
Norway
0,01
0,01
Norway
0,03
0,02
Oman
0,23
0,14
Oman
0,29
0,17
Oman
0,57
0,34
Pakistan
0,12
0,07
Palestinian Territory
0,53
0,32
Palestinian Territory
0,42
0,25
Panama
0,07
0,04
Panama
0,32
0,19
Paraguay
0,47
0,28
Paraguay
0,58
0,35
Peru
0,01
0,01
Peru
0,03
0,02
Peru
0,89
0,53
Philippines
0,32
0,19
Philippines
0,41
0,24
Poland
0,06
0,04
Poland
0,15
0,09
Poland
0,30
0,18
Portugal
0,06
0,04
Portugal
0,19
0,12
Puerto Rico
0,02
0,01
Qatar
0,42
0,25
Qatar
0,48
0,29
Reunion
1,52
0,91
Romania
0,01
0,01
Romania
0,04
0,02
Russia
0,20
0,12
Russia
0,39
0,23
Russia
0,74
0,45
Russia
0,44
0,26
Russia
0,03
0,02
Russia
0,09
0,05
Rwanda
0,78
0,47
Saint Barthelemy
0,56
0,34
Saint Helena
4,23
2,54
Saint Kitts and Nevis
0,48
0,29
Saint Lucia
0,45
0,27
Saint Pierre and Miquelon
0,47
0,28
Saint Pierre and Miquelon
0,93
0,56
Saint Vincent and the Grenadines
0,45
0,27
Saint Vincent and the Grenadines
0,47
0,28
Samoa
1,23
0,74
Samoa
1,46
0,88
San Marino
0,08
0,05
San Marino
0,57
0,34
Saudi Arabia
0,18
0,11
Saudi Arabia
0,27
0,16
Seychelles
0,44
0,26
Seychelles
1,17
0,70
Seychelles
1,08
0,65
Sierra Leone
0,22
0,16
Sierra Leone
0,13
0,09
Sierra Leone
0,22
0,16
Singapore
0,03
0,02
Slovakia
0,07
0,04
Slovakia
0,14
0,09
Slovenia
1,05
0,63
Slovenia
1,11
0,67
Somalia
1,30
0,78
Somalia
0,67
0,40
Somalia
0,38
0,23
South Africa
0,60
0,36
South Africa
3,34
2,00
South Africa
0,36
0,22
South Africa
4,18
2,51
South Korea
0,02
0,01
South Korea
0,04
0,03
Spain
0,58
0,35
Spain
0,38
0,23
Spain
1,34
0,80
Sri Lanka
0,42
0,25
Sri Lanka
0,47
0,28
Sudan
0,38
0,23
Sudan
0,45
0,27
Suriname
0,58
0,35
Suriname
0,43
0,26
Suriname
0,78
0,47
Swaziland
0,39
0,23
Swaziland
0,55
0,33
Sweden
0,01
0,01
Sweden
0,07
0,04
Sweden
Free
Free
Switzerland
0,04
0,02
Switzerland
1,63
0,98
Switzerland
0,88
0,53
Syrian Arab Republic
1,84
1,10
Syrian Arab Republic
1,64
0,98
Taiwan
0,07
0,04
Taiwan
0,27
0,16
Tajikistan
0,46
0,27
Tajikistan
0,25
0,15
Tajikistan
0,55
0,33
Tajikistan
0,31
0,18
Tanzania
0,76
0,46
Thailand
0,12
0,07
The Fiji Islands
0,50
0,30
Timor-Leste
1,05
0,63
Togo
0,69
0,42
Togo
0,85
0,51
Tokelau
4,20
2,52
Tonga
1,87
1,12
Trinidad and Tobago
0,28
0,17
Trinidad and Tobago
0,43
0,26
Tunisia
2,31
1,39
Turkey
0,10
0,06
Turkey
0,53
0,32
Turks and Caicos Islands
1,11
0,67
Turks and Caicos Islands
1,48
0,89
Tuvalu
3,29
1,98
Uganda
1,23
0,74
Ukraine
0,39
0,24
Ukraine
0,90
0,54
United Arab Emirates
0,48
0,29
United Arab Emirates
0,51
0,31
United Arab Emirates
0,31
0,19
United Kingdom
0,01
0,00
United Kingdom
0,48
0,29
United Kingdom
0,04
0,02
United Kingdom
0,15
0,09
United Kingdom
1,03
0,62
United Kingdom
0,61
0,37
United Kingdom
0,03
0,02
United States Virgin Islands
0,05
0,03
United States of America
0,01
0,01
United States of America
0,03
0,02
United States of America
0,07
0,04
United States of America
0,25
0,15
United States of America
Free
Free
Uruguay
0,14
0,08
Uruguay
0,49
0,29
Uruguay
0,26
0,16
Uzbekistan
0,28
0,17
Uzbekistan
0,29
0,17
Vanuatu
1,46
0,88
Venezuela
0,07
0,04
Venezuela
0,25
0,15
Vietnam
0,14
0,08
Wallis and Futuna
0,80
0,48
Yemen
0,30
0,18
Zambia
0,82
0,49
Zambia
1,02
0,61
Zimbabwe
0,51
0,31
Zimbabwe
0,52
0,31
Zimbabwe
1,29
0,78
Χώρα
Μηνιαίο τέλος
Ενεργοποιηση
Χώρα
Μηνιαίο τέλος
Ενεργοποιηση
Albania
14,99
0,00
Argentina
10,99
0,00
Australia
6,99
0,00
Austria
2,99
0,00
Belgium
2,99
0,00
Bolivia
25,30
91,30
Brazil
6,99
0,00
Bulgaria
4,99
0,00
Burundi
58,99
90,00
Canada
2,99
0,00
Chile
10,99
0,00
Colombia
21,90
0,00
Croatia
5,49
0,00
Cyprus
6,99
0,00
Czech Republic
2,99
0,00
Denmark
5,49
0,00
Dominican Republic
10,99
0,00
Ecuador
124,99
150,00
El Salvador
10,99
0,00
Estonia
4,99
0,00
Finland
4,99
0,00
France
2,99
0,00
Georgia
14,99
0,00
Germany
4,99
0,00
Ghana
34,99
19,99
Greece
4,99
0,00
Guatemala
15,99
0,00
Hong Kong
11,99
0,00
Hungary
3,99
0,00
Iceland
10,99
0,00
India
29,99
20,00
Indonesia
28,99
110,00
Ireland
2,99
0,00
Israel
4,99
0,00
Italy
2,99
0,00
Jamaica
29,99
20,00
Japan
8,49
0,00
Kazakhstan
8,99
0,00
Kenya
13,99
0,00
Latvia
2,99
0,00
Lithuania
4,99
0,00
Macedonia
24,99
0,00
Malaysia
11,99
0,00
Malta
6,99
0,00
Mexico
9,99
0,00
Montenegro
9,30
0,00
Netherlands
2,99
0,00
New Zealand
4,99
0,00
Nicaragua
29,99
17,99
Panama
9,99
0,00
Philippines
19,99
0,00
Poland
4,99
0,00
Portugal
2,99
0,00
Puerto Rico
15,99
0,00
Romania
5,49
0,00
Russia
8,99
0,00
Sierra Leone
10,20
0,00
Singapore
10,99
0,00
Slovakia
5,49
0,00
Slovenia
5,49
0,00
South Africa
5,49
0,00
South Korea
13,20
25,70
Spain
2,99
0,00
Sweden
3,99
0,00
Switzerland
5,49
0,00
Taiwan
18,99
40,50
Thailand
9,99
0,00
Uganda
12,99
0,00
Ukraine
15,99
0,00
United Arab Emirates
6,99
0,00
United Kingdom
2,99
0,00
United States of America
1,99
0,00
Uruguay
117,99
65,00
Venezuela
14,99
0,00
Vietnam
22,99
12,99
Γεωγραφικοί Αριθμοί
Χώρα
1 αριθμός
10 αριθμοί
100 αριθμοί
Εργάσιμες
Χώρα
1 αριθμός
10 αριθμοί
100 αριθμοί
Εργάσιμες
Australia
110,00
14,00
4,00
8 - 22
Belgium
21,00
17,00
12,00
7 - 12
Canada
9,00
8,00
8,00
15
Croatia
17,00
4,00
3,00
10
Cyprus
49,00
8,00
3,00
19
Czech Republic
98,00
17,00
3,00
10
Denmark
43,00
18,00
6,00
26
Dominican Republic
60,00
16,00
11,00
15
Estonia
25,00
6,00
3,00
14
Finland
172,00
172,00
172,00
22
France
120,00
18,00
8,00
7 - 12
Germany
104,00
12,00
3,00
45
Greece
65,00
12,00
4,00
9 - 22
Hungary
78,00
9,00
3,00
10
Ireland
104,00
22,00
16,00
15
Israel
18,00
4,00
2,00
25
Italy
61,00
15,00
9,00
20
Lithuania
18,00
4,00
2,00
5 - 7
Luxembourg
78,00
33,00
27,00
7 - 12
Mexico
49,00
6,00
3,00
7
Netherlands
60,00
40,00
5,00
15 - 20
New Zealand
71,00
26,00
20,00
10
Norway
74,00
20,00
10,00
11
Panama
49,00
8,00
3,00
9
Poland
9,00
3,00
2,00
7
Puerto Rico
33,00
8,00
5,00
5 - 24
Romania
55,00
22,00
18,00
14
Slovenia
9,00
4,00
3,00
5
South Africa
86,00
31,00
15,00
7
Spain
33,00
8,00
4,00
7 - 12
Sweden
60,00
34,00
5,00
7 - 12
Switzerland
65,00
43,00
6,00
14 - 20
United Kingdom
12,00
4,00
3,00
17 - 20
United States of America
11,00
4,00
3,00
17
Toll Free Numbers
Χώρα
1 αριθμός
10 αριθμοί
100 αριθμοί
Εργάσιμες
Χώρα
1 αριθμός
10 αριθμοί
100 αριθμοί
Εργάσιμες
Australia
117,00
86,00
83,00
8 - 22
Austria
52,00
8,00
3,00
5
Belgium
21,00
17,00
12,00
9 - 20
Canada
9,00
8,00
8,00
15
Croatia
17,00
4,00
3,00
10
Cyprus
49,00
8,00
3,00
19
Czech Republic
98,00
98,00
98,00
12
Denmark
43,00
20,00
6,00
26
Finland
172,00
172,00
172,00
22
France
120,00
18,00
8,00
7 - 12
Germany
104,00
12,00
3,00
45
Hungary
78,00
9,00
3,00
10
Ireland
104,00
20,00
14,00
15
Luxembourg
78,00
33,00
27,00
7 - 12
Netherlands
141,00
94,00
86,00
15 - 20
Norway
172,00
172,00
172,00
11
Panama
49,00
8,00
3,00
9
Portugal
61,00
16,00
11,00
19
Puerto Rico
33,00
8,00
5,00
17 - 20
Slovenia
9,00
4,00
3,00
5
Spain
33,00
9,00
8,00
7 - 12
Sweden
235,00
194,00
186,00
7 - 12
United Kingdom
12,00
4,00
3,00
17 - 20
United States of America
11,00
4,00
3,00
17
Εθνικοί Αριθμοί
Χώρα
1 αριθμός
10 αριθμοί
100 αριθμοί
Εργάσιμες
Χώρα
1 αριθμός
10 αριθμοί
100 αριθμοί
Εργάσιμες
Austria
52,00
8,00
3,00
5
Belgium
21,00
17,00
12,00
9 - 20
Denmark
43,00
18,00
6,00
26
Estonia
25,00
6,00
3,00
14
Finland
172,00
172,00
172,00
22
France
120,00
18,00
8,00
7 - 12
Germany
104,00
12,00
3,00
45
Israel
18,00
4,00
2,00
25
Luxembourg
78,00
33,00
27,00
7 - 12
Netherlands
60,00
40,00
5,00
15 - 20
Norway
172,00
172,00
172,00
11
Panama
49,00
8,00
3,00
9
Portugal
61,00
16,00
11,00
19
Slovenia
9,00
4,00
3,00
5
Spain
33,00
9,00
8,00
7 - 12
Sweden
205,00
24,00
4,00
7 - 12
United Kingdom
65,00
12,00
4,00
9 - 22
  • Κάθε τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να χειριστεί 30 κλήσεις ταυτόχρονα
  • Οι εισερχόμενες κλήσεις κοστίζουν 0,01 € ανά λεπτό (δωρεάν με το Premium)
  • Αν η κλήση προωθηθεί σε κινητό/σταθερό τότε το κόστος είναι ίδιο με αυτός μιας διεθνούς κλήσης
  • Κάθε εισερχόμενο φαξ κοστίζει €0,01 (αν ο αριθμός είναι ενεργοποιημένος για λήψη φαξ) (δωρεάν για πελάτες Premium)
  • Κάθε εισερχόμενο SMS κοστίζει €0,01. (δωρεάν για πελάτες Premium)
  • Μπορείτε να ακυρώσετε τον αριθμό ανά πάσα στιγμή
  • Μπορείτε να μεταφέρετε τον αριθμό σας από τη Sonetel σε άλλο φορέα (φορητότητα αριθμών) στις υποστηριζόμενες χώρες
  • Ευκολομνημόνευτοι αριθμοί είναι διαθέσιμοι με μεγαλύτερο αρχικό κόστος
  • Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αναζήτηση για άλλους χρυσούς αριθμούς με κόστος €50 ανά αριθμό
  • Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης σε αγορά πακέτων αριθμών.
 • Μια εταιρεία από τις ΗΠΑ αποκτά έναν τηλεφωνικό αριθμό στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και δέχεται 40 εισερχόμενες κλήσεις το μήνα. Όλες οι κλήσεις –συνολικά 200 λεπτά– προωθούνται σε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου στις ΗΠΑ.

  Τιμή ανά μήνα σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα:
  • €1,40 για τον τηλεφωνικό αριθμό του Λονδίνου
  • €2 για τα λεπτά εισερχόμενης κλήσης (200 λεπτά x €0,01)
  • €0,60 για την προώθηση στο κινητά των ΗΠΑ (100 λεπτά x €0,006*)
  • Το συνολικό μηνιαίο κόστος είναι €4

  Αν, αντίθετα, οι κλήσεις απαντηθούν με ένα τηλέφωνο IP δεν υπάρχει κανένα κόστος για την προώθηση κλήσης και το συνολικό μηνιαίο κόστος είναι μόνο €3,4
  Αν η εταιρεία έχει Premium, τότε οι εισερχόμενες κλήσεις καθώς και οι κλήσεις προς κινητά ΗΠΑ είναι δωρεάν και το συνολικό κόστος είναι €1,40.

  * Παράδειγμα τιμής σύμφωνα με την συναλλαγματική ισοτιμία $/€ στις 20/10/2016. Η τιμή ποικίλλει αναλόγως προορισμού.
  • Η παραπάνω εφάπαξ χρέωση ισχύει αν θέλετε να μεταφέρετε υπάρχοντες τοπικούς αριθμούς στη Sonetel. Οι τιμές είναι ανά αριθμό.
  • Εκτός από τη χρέωση μεταφοράς, ισχύει και η συνήθης χρέωση για την αγορά και διατήρηση ενός νέου αριθμού
  • Για να μεταφέρετε τους αριθμούς σας στη Sonetel τώρα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες
  • Κάθε τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να χειριστεί 30 κλήσεις ταυτόχρονα
  • Οι κλήσεις μπορούν να απαντηθούν με ένα τηλέφωνο IP ή να προωθηθούν σε οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό ανά τον κόσμο ή διεύθυνση SIP.
  • Μπορείτε να μεταφέρετε τον αριθμό σας από τη Sonetel σε άλλο φορέα ανά πάσα στιγμή
  • Οι σουηδικές εταιρείες καταβάλουν επίσης σουηδικό ΦΠΑ στις αναφερόμενες τιμές.
  • Ισχύει χρέωση ακύρωσης για αιτήσεις μεταφοράς που ακυρώνονται πριν τη μεταφορά. Αυτή η χρέωση ισούται με την εφάπαξ χρέωση μεταφοράς στη χώρα από την οποία ζητήσατε τη μεταφορά.
 • Συνδρομή Premium: €9,95 ανά χρήστη το μήνα

  • Απεριόριστες Δωρεάν* διεθνείς κλήσεις σε 35 χώρες
  • 25% έκπτωση σε κλήσεις σε όλες τις άλλες χώρες
  • Απεριόριστες Δωρεάν* εισερχόμενες κλήσεις, φαξ, SMS και φωνητική απόκριση
  • Αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα από τη Sonetel

  * Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης.

  Πώς λειτουργεί

  • Το πρόγραμμα Premium είναι ένα προαιρετικό «όλα σε ένα» πρόγραμμα.
  • Αν δεν έχετε Premium, θα χρεώνεστε αναλόγως της χρήσης για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.
  • Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα Premium, συνδεθείτε στο sonetel.com και κάντε κλικ στο "Premium".
  • Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή όποτε επιθυμείτε.
  • Εκπτώσεις ισχύουν τόσο για κλήσεις που κάνετε όσο και για εισερχόμενες κλήσεις που προωθείτε στο κινητό σας κλπ.
  • Δεν περιλαμβάνεται το μηνιαίο κόστος των αριθμών.
 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  ΑΠΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
  PREMIUM
  Τιμή ανά χρήστη/μήνα για το πρόγραμμα
  Δωρεάν
  €9,95
  Σύστημα τηλεφωνίας για επιχειρήσεις της Sonetel
  Δωρεάν
  Δωρεάν
  Κλήσεις προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα
  Βάσει Τιμοκατολόγου
  Δωρεάν ή έκπτωση 25%.
  Φωνητική απόκριση
  €0,01 ανά κλήση
  Δωρεάν
  Προώθηση φαξ σε email
  €0,01 ανά φαξ
  Δωρεάν
  Προώθηση SMS σε email
  €0,01 ανά SMS
  Δωρεάν
  Τοπικοί τηλεφωνικοί αριθμοί
  Βάσει Τιμοκατολόγου
  Δωρεάν κλήσεις
 • Τιμές για τις φωνητικές εφαρμογές

  Απλος
  PREMIUM PLAN
  Φωνητική απόκριση
  €0.01 ανά κλήση
  €0 ανά κλήση
  Προώθηση φωνητικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  €0.01 ανά κλήση
  €0 ανά κλήση
  • Οι φωνητικές εφαρμογές της Sonetel είναι έτοιμες για χρήση από τον λογαριασμό σας. Χρεώνεστε μόνο όταν κάνετε χρήση.
  • Η φωνητική απόκριση είναι δυνατό να ρυθμιστεί για την αναπαραγωγή ενός μενού υποδοχής, ενός αυτόματου συστήματος υποδοχής ή μιας ανακοίνωσης. Μπορείτε να καταγράψετε τα δικά σας φωνητικά μηνύματα ή να το αναθέσετε σε εμάς.
  • Οποιοσδήποτε τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε φωνητική εφαρμογή.
  • Η τιμή ανά κλήση είναι ανά φωνητική εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Αν συνδέσετε πολλές εφαρμογές, θα χρεωθείτε για καθεμία από αυτές.
  • Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης.
 • Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης για τον συνδρομητή premium

  Όριο χρήσης ανά μήνα και ανά χρήστη
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
  Δωρεάν κλήσεις σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα σε 35 χώρες
  2.500 λεπτά
  Δωρεάν εισερχόμενες κλήσεις σε αριθμούς Sonetel
  10.000 λεπτά
  Δωρεάν φωνητική απόκριση
  1.000 κλήσεις
  Δωρεάν προώθηση φαξ σε email
  1.000 φαξ
  Δωρεάν προώθηση SMS σε email
  1.000 SMS

  Οι παραπάνω αριθμοί πολλαπλασιάζονται με το συνολικό αριθμό των χρηστών που υπάρχουν στον λογαριασμό σας. Αν προσθέτετε τους χρήστες κατά τη διάρκεια ενός μήνα, θα επιβαρυνθείτε μια πρόσθετη χρέωση για την προσθήκη χρήστη για το υπόλοιπο του μήνα.
  Τα λεπτά εισερχόμενων κλήσεων σε αριθμούς Sonetel είναι δωρεάν μόνο για αστικές και υπεραστικές κλήσεις εντός χώρας. Οι αριθμοί ατελούς κλήσης δεν περιλαμβάνουν δωρεάν λεπτά.
  Αυτή η υπηρεσία προορίζεται για συνήθη επαγγελματική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για telemarketing ή δραστηριότητες μαζικών κλήσεων ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη χρήση. Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει μόνο μία κλήση τη φορά.
  Επιπλέον χρεώσεις: Η Sonetel διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει επιπλέον για χρήση που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη ή δε συμμορφώνεται με το προοριζόμενο είδος χρήσης, με τις παρακάτω χρεώσεις: Διεθνείς κλήσεις: €0,01 ανά λεπτό, εισερχόμενες κλήσεις σε αριθμούς Sonetel: €0,01 ανά λεπτό. €0,01 ανά προώθηση φαξ σε email και €0,01 ανά προώθηση SMS σε email. Η Sonetel διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους.

Business Partners