Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,21
0,14
Afghanistan
0,19
0,12
Afghanistan
0,44
0,28
Albania
0,37
0,24
Albania
0,34
0,22
Albania
0,89
0,58
Algeria
0,13
0,09
Algeria
1,07
0,69
American Samoa
0,09
0,06
Andorra
0,02
Free
Andorra
0,17
0,13
Angola
0,08
0,06
Angola
0,08
0,06
Anguilla
0,45
0,29
Anguilla
0,47
0,31
Antarctica
1,58
1,19
Antarctica
1,58
1,19
Antigua and Barbuda
0,10
0,07
Antigua and Barbuda
0,36
0,24
Argentina
0,05
0,03
Argentina
0,02
Free
Argentina
0,33
0,22
Armenia
0,10
0,07
Armenia
0,07
0,05
Armenia
0,16
0,12
Armenia
0,11
0,09
Armenia
0,03
0,02
Aruba
0,18
0,12
Aruba
0,44
0,29
Australia
0,03
Free
Australia
0,07
0,04
Australia
0,03
Free
Austria
0,26
0,17
Austria
0,61
0,40
Azerbaijan
0,39
0,25
Azerbaijan
0,62
0,40
Bahamas
0,10
0,05
Bahamas
0,16
0,12
Bahrain
0,06
0,04
Bahrain
0,15
0,10
Bangladesh
1,06
0,69
Barbados
0,09
0,06
Barbados
0,16
0,12
Barbados
0,13
0,10
Belarus
0,18
0,14
Belarus
0,20
0,15
Belarus
0,18
0,14
Belarus
0,23
0,17
Belarus
0,23
0,17
Belarus
0,23
0,17
Belarus
0,23
0,17
Belgium
0,18
0,12
Belgium
0,81
0,53
Belize
0,21
0,16
Belize
0,22
0,16
Benin
0,20
0,15
Benin
0,20
0,15
Benin
0,17
0,13
Benin
0,20
0,15
Benin
0,20
0,15
Bermuda
0,07
0,05
Bhutan
0,16
0,11
Bolivia
0,24
0,16
Bolivia
0,40
0,26
Bolivia
0,42
0,27
Bosnia and Herzegovina
0,10
0,08
Bosnia and Herzegovina
0,24
0,18
Bosnia and Herzegovina
0,10
0,08
Bosnia and Herzegovina
0,11
0,08
Botswana
0,23
0,15
Botswana
0,50
0,32
Brazil
0,02
Free
Brazil
0,05
Free
Brazil
0,12
0,08
British Virgin Islands
0,40
0,26
British Virgin Islands
0,47
0,30
Brunei Darussalam
0,02
0,02
Brunei Darussalam
0,02
0,02
Bulgaria
0,18
0,12
Bulgaria
0,18
0,12
Bulgaria
0,77
0,50
Burkina Faso
0,73
0,47
Burkina Faso
0,77
0,50
Burundi
0,33
0,22
Burundi
0,77
0,50
Cambodia
0,14
0,09
Cameroon
0,21
0,14
Cameroon
0,75
0,49
Canada
0,02
Free
Canada
0,13
0,08
Cape Verde
0,27
0,18
Cape Verde
0,52
0,34
Cayman Islands
0,04
0,03
Cayman Islands
0,14
0,11
Cayman Islands
0,13
0,10
Cayman Islands
0,06
0,05
Cayman Islands
0,12
0,09
Central African Republic
0,94
0,61
Central African Republic
1,14
0,74
Central African Republic
0,60
0,39
Chad
0,23
0,18
Chad
0,40
0,30
Chad
0,25
0,19
Chile
0,06
Free
Chile
1,60
1,04
Chile
1,23
0,80
Chile
0,04
Free
Chile
0,09
0,06
China
0,02
Free
China
0,02
Free
China
0,02
Free
Christmas Island
0,02
Free
Colombia
0,06
0,04
Colombia
0,06
0,04
Cook Islands
0,68
0,51
Costa Rica
0,05
Free
Costa Rica
0,15
0,10
Cote d'Ivoire
0,75
0,49
Cote d'Ivoire
0,75
0,49
Croatia
0,31
0,20
Croatia
0,79
0,52
Cuba
1,38
0,90
Cyprus
0,10
0,06
Cyprus
0,22
0,14
Czech Republic
0,05
0,03
Czech Republic
0,07
0,05
Czech Republic
0,19
0,12
Czech Republic
0,20
0,13
Democratic Republic of the Congo
0,33
0,25
Democratic Republic of the Congo
0,25
0,19
Democratic Republic of the Congo
0,23
0,17
Democratic Republic of the Congo
0,27
0,20
Democratic Republic of the Congo
0,27
0,20
Denmark
0,01
Free
Denmark
0,02
Free
Denmark
0,04
Free
Djibouti
0,65
0,42
Dominica
0,40
0,26
Dominica
0,47
0,30
Dominican Republic
0,08
0,05
Dominican Republic
0,10
0,07
Dominican Republic
0,24
0,15
Ecuador
0,26
0,17
Ecuador
0,44
0,29
Ecuador
0,13
0,09
Egypt
0,18
0,12
Egypt
0,26
0,17
El Salvador
0,38
0,25
El Salvador
0,22
0,14
El Salvador
0,23
0,15
Equatorial Guinea
0,20
0,15
Eritrea
0,43
0,28
Estonia
0,04
Free
Estonia
0,05
Free
Estonia
1,21
0,79
Ethiopia
0,44
0,29
Falkland Islands (Malvinas)
5,69
3,70
Finland
0,71
0,46
Finland
0,73
0,47
France
0,03
Free
France
0,02
Free
France
0,11
0,07
French Guiana
0,02
0,02
French Guiana
0,13
0,10
French Polynesia
0,22
0,17
Gabon
0,80
0,52
Gabon
1,28
0,83
Gambia the
0,65
0,42
Georgia
0,30
0,20
Georgia
0,65
0,43
Germany
0,01
Free
Germany
0,09
0,06
Germany
0,28
0,18
Germany
0,05
Free
Germany
0,02
Free
Ghana
0,49
0,32
Ghana
0,59
0,38
Gibraltar
0,07
0,04
Gibraltar
0,07
0,05
Greece
0,07
0,05
Greece
0,15
0,10
Greenland
0,15
0,10
Greenland
0,04
Free
Grenada
0,07
0,05
Grenada
0,18
0,14
Grenada
0,19
0,14
Grenada
0,19
0,14
Guadeloupe
0,02
Free
Guadeloupe
0,07
0,05
Guadeloupe
0,07
0,05
Guam
0,03
Free
Guatemala
0,30
0,20
Guatemala
0,14
0,09
Guatemala
0,31
0,20
Guinea
1,16
0,75
Guinea
1,38
0,90
Guyana
0,16
0,12
Guyana
0,08
0,06
Guyana
0,21
0,16
Haiti
0,56
0,37
Haiti
0,61
0,40
Honduras
0,23
0,15
Honduras
0,35
0,23
Hong Kong
0,04
Free
Hungary
0,12
0,08
Hungary
0,04
Free
Iceland
0,02
Free
Iceland
0,05
0,03
India
0,02
Free
Indonesia
0,14
0,09
Indonesia
0,07
0,05
Indonesia
0,11
0,07
Iran
0,31
0,20
Iran
0,30
0,20
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,15
0,11
Iraq
0,13
0,10
Iraq
0,13
0,10
Iraq
0,10
0,08
Iraq
0,10
0,08
Ireland
0,02
Free
Ireland
0,51
0,33
Ireland
0,02
Free
Ireland
0,07
Free
Israel
0,01
Free
Israel
0,01
Free
Israel
0,02
Free
Israel
0,04
Free
Israel
0,28
0,18
Israel
0,33
0,21
Italy
0,02
Free
Italy
0,20
0,13
Italy
0,69
0,45
Jamaica
0,44
0,29
Jamaica
0,46
0,30
Japan
0,06
0,04
Japan
0,10
0,07
Jordan
0,30
0,19
Jordan
0,34
0,22
Kazakhstan
0,08
0,05
Kazakhstan
0,47
0,30
Kazakhstan
0,20
0,13
Kenya
0,40
0,26
Kenya
0,46
0,30
Kenya
0,23
0,15
Kiribati
9,21
5,99
Korea North
0,65
0,49
Kosovo
0,06
0,05
Kuwait
0,08
0,05
Kuwait
0,11
0,07
Kyrgyzstan
0,35
0,23
Kyrgyzstan
0,36
0,24
Kyrgyzstan
0,67
0,43
Kyrgyzstan
0,19
0,13
Lao
0,16
0,10
Latvia
0,56
0,36
Latvia
0,41
0,26
Latvia
0,96
0,63
Latvia
0,96
0,63
Lebanon
0,65
0,42
Lebanon
0,65
0,42
Lesotho
0,80
0,52
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Liberia
0,30
0,23
Libya
0,21
0,16
Libya
0,35
0,26
Libya
0,35
0,26
Libya
0,26
0,19
Liechtenstein
0,18
0,12
Liechtenstein
0,18
0,12
Lithuania
0,28
0,18
Lithuania
0,95
0,62
Luxembourg
0,43
0,28
Macao
0,09
0,06
Macao
0,29
0,19
Macao
0,53
0,34
Macedonia
0,35
0,23
Macedonia
0,80
0,52
Madagascar
0,39
0,29
Madagascar
0,47
0,35
Madagascar
0,47
0,35
Madagascar
0,48
0,36
Madagascar
0,46
0,35
Madagascar
0,34
0,25
Malawi
0,66
0,43
Malawi
0,83
0,54
Malaysia
0,09
0,06
Malaysia
0,03
Free
Maldives
0,65
0,49
Maldives
0,65
0,49
Maldives
0,65
0,49
Mali
0,41
0,27
Mali
0,81
0,53
Malta
0,03
Free
Malta
0,59
0,38
Malta
0,30
0,20
Marshall Islands
0,49
0,32
Martinique
0,02
Free
Martinique
0,07
0,05
Mauritania
1,15
0,75
Mauritania
1,28
0,83
Mauritius
0,29
0,19
Mayotte
0,35
0,26
Mayotte
0,35
0,26
Mexico
0,02
Free
Mexico
0,03
Free
Micronesia
1,10
0,72
Moldova
0,73
0,47
Moldova
0,71
0,46
Moldova
0,40
0,26
Monaco
0,15
0,09
Monaco
0,17
0,11
Monaco
1,13
0,73
Mongolia
0,03
Free
Montenegro
0,00
Free
Montenegro
0,02
Free
Montenegro
0,03
0,02
Montserrat
0,47
0,31
Morocco
0,19
0,12
Mozambique
0,06
0,05
Mozambique
0,09
0,07
Mozambique
0,10
0,07
Mozambique
0,23
0,17
Myanmar
0,30
0,20
Myanmar
0,54
0,35
Namibia
0,21
0,14
Namibia
0,27
0,17
Nauru
9,21
5,99
Nepal
0,28
0,18
Nepal
0,36
0,23
Netherlands
0,50
0,33
Netherlands Antilles
0,31
0,20
Netherlands Antilles
0,17
0,11
Netherlands Antilles
0,14
0,09
New Caledonia
0,56
0,37
New Zealand
0,03
Free
New Zealand
0,10
0,07
Nicaragua
0,26
0,17
Nicaragua
0,27
0,17
Nicaragua
0,52
0,34
Niger
0,77
0,50
Niger
0,61
0,40
Niger
1,21
0,79
Nigeria
0,22
0,14
Niue
0,79
0,59
Norfolk Island
1,58
1,19
North Cyprus
0,05
0,04
North Cyprus
0,14
0,11
Norway
0,01
Free
Norway
0,03
Free
Oman
0,21
0,14
Oman
0,61
0,40
Pakistan
0,09
0,06
Pakistan
0,09
0,06
Palau
0,29
0,22
Palestinian Territory
0,34
0,22
Palestinian Territory
0,28
0,18
Panama
0,05
Free
Panama
0,26
0,17
Papua New Guinea
0,29
0,22
Paraguay
0,44
0,29
Paraguay
0,54
0,35
Peru
0,01
Free
Peru
0,03
Free
Peru
0,65
0,42
Philippines
0,20
0,13
Philippines
0,24
0,16
Philippines
0,39
0,25
Poland
0,02
Free
Poland
0,30
0,20
Portugal
0,04
Free
Portugal
0,27
0,17
Puerto Rico
0,03
Free
Qatar
0,30
0,20
Qatar
0,38
0,24
Republic of the Congo
0,32
0,24
Republic of the Congo
0,32
0,24
Republic of the Congo
0,32
0,24
Republic of the Congo
0,32
0,24
Reunion
0,23
0,15
Reunion
0,52
0,34
Romania
0,01
Free
Romania
0,04
Free
Russia
0,08
0,05
Russia
0,43
0,28
Russia
0,66
0,43
Russia
0,33
0,22
Russia
0,17
0,11
Russia
0,02
Free
Rwanda
0,65
0,42
Saint Barthelemy
0,43
0,28
Saint Helena
6,33
4,12
Saint Kitts and Nevis
0,40
0,26
Saint Kitts and Nevis
0,47
0,31
Saint Lucia
0,36
0,23
Saint Lucia
0,47
0,31
Saint Pierre and Miquelon
0,49
0,32
Saint Pierre and Miquelon
0,97
0,63
Saint Vincent and the Grenadines
0,40
0,26
Saint Vincent and the Grenadines
0,47
0,31
Samoa
9,21
5,99
San Marino
0,05
0,03
San Marino
0,39
0,25
Saudi Arabia
0,28
0,18
Saudi Arabia
0,36
0,23
Senegal
0,33
0,25
Senegal
0,37
0,28
Senegal
0,16
0,12
Senegal
0,35
0,26
Senegal
0,36
0,27
Serbia
0,09
0,07
Serbia
0,09
0,07
Serbia
0,24
0,18
Serbia
0,24
0,18
Serbia
0,24
0,18
Seychelles
0,34
0,22
Seychelles
0,91
0,59
Seychelles
0,69
0,45
Sierra Leone
0,22
0,16
Sierra Leone
0,13
0,09
Sierra Leone
0,22
0,16
Singapore
0,02
Free
Singapore
0,02
Free
Slovakia
0,01
Free
Slovakia
0,14
0,09
Slovenia
0,69
0,45
Slovenia
0,90
0,59
Solomon Islands
1,00
0,75
Somalia
0,99
0,65
Somalia
0,58
0,38
Somalia
0,37
0,24
South Africa
0,62
0,40
South Africa
0,39
0,25
South Africa
0,38
0,25
South Korea
0,03
Free
South Korea
0,04
Free
Spain
0,01
Free
Spain
0,03
Free
Spain
0,12
0,08
Spain
0,38
0,25
Sri Lanka
0,32
0,21
Sri Lanka
0,34
0,22
Sudan
0,30
0,19
Sudan
0,31
0,20
Suriname
0,49
0,32
Suriname
1,21