Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Υπολογισμός κλήσης

from:
Greece
πρός:
Call cost
REGULAR
PREMIUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nothing found

Τιμοκατάλογος Αριθμών και Κλήσεων για Απλούς Χρήστες & Συνδρομητές Premium

Χώρα
Απλός
Premium
Χώρα
Απλός
Premium
Afghanistan
0,64
0,39
Afghanistan
0,50
0,30
Albania
0,50
0,30
Albania
1,28
0,77
Algeria
0,19
0,11
Algeria
2,39
1,44
Algeria
1,92
1,15
American Samoa
0,09
0,05
American Samoa
0,09
0,05
Anguilla
0,45
0,27
Anguilla
0,53
0,32
Antigua and Barbuda
0,25
0,15
Antigua and Barbuda
0,59
0,35
Argentina
0,05
0,03
Argentina
0,01
Free
Argentina
0,01
Free
Argentina
0,31
0,18
Argentina
0,07
0,04
Argentina
0,31
0,18
Argentina
0,01
Free
Armenia
0,10
0,07
Armenia
0,07
0,05
Armenia
0,16
0,12
Armenia
0,11
0,09
Armenia
0,03
0,02
Aruba
0,25
0,15
Aruba
0,63
0,38
Australia
0,02
Free
Australia
0,02
Free
Australia
0,02
Free
Australia
0,05
0,03
Australia
0,35
0,21
Austria
0,40
0,24
Austria
0,02
Free
Austria
0,27
0,16
Austria
0,59
0,36
Austria
0,02
Free
Austria
0,04
Free
Austria
0,59
0,36
Austria
0,04
Free
Austria
1,86
1,12
Austria
0,15
0,09
Azerbaijan
0,57
0,34
Azerbaijan
0,91
0,55
Bahrain
0,47
0,28
Bahrain
0,50
0,30
Bangladesh
1,01
0,61
Bangladesh
1,45
0,87
Belgium
0,23
0,14
Belgium
0,05
Free
Belgium
0,23
0,14
Belgium
0,92
0,55
Belgium
0,05
Free
Belgium
0,06
0,04
Belgium
0,94
0,57
Belgium
0,01
Free
Belgium
0,94
0,56
Belgium
1,46
0,88
Belgium
2,88
1,73
Belgium
4,18
2,51
Belgium
5,74
3,44
Belgium
0,92
0,55
Belgium
0,01
Free
Bermuda
0,08
0,05
Bermuda
0,08
0,05
Bhutan
0,18
0,11
Bhutan
0,21
0,13
Bolivia
0,27
0,16
Bolivia
0,51
0,31
Bolivia
0,53
0,32
Botswana
0,52
0,31
Botswana
0,70
0,42
Brazil
0,01
Free
Brazil
0,03
Free
Brazil
0,01
Free
British Virgin Islands
0,51
0,31
British Virgin Islands
0,51
0,31
Bulgaria
0,11
0,07
Bulgaria
0,03
Free
Bulgaria
0,11
0,07
Bulgaria
0,03
Free
Bulgaria
0,11
0,07
Bulgaria
0,78
0,47
Bulgaria
0,16
0,09
Bulgaria
0,03
Free
Bulgaria
2,44
1,46
Burkina Faso
0,92
0,55
Burkina Faso
0,60
0,36
Burkina Faso
1,27
0,76
Burundi
0,52
0,31
Burundi
1,36
0,81
Cambodia
0,19
0,12
Cambodia
0,19
0,12
Cameroon
0,28
0,17
Cameroon
0,28
0,17
Cameroon
1,09
0,66
Cameroon
0,66
0,40
Canada
0,01
Free
Canada
0,01
Free
Canada
0,02
Free
Cape Verde
0,39
0,23
Cape Verde
0,78
0,47
Central African Republic
1,17
0,70
Central African Republic
1,48
0,89
Central African Republic
1,17
0,70
Chile
0,05
0,03
Chile
1,53
0,92
Chile
1,19
0,71
Chile
0,05
0,03
Christmas Island
0,02
Free
Colombia
0,05
0,03
Colombia
0,03
Free
Colombia
0,06
0,03
Costa Rica
0,04
Free
Costa Rica
0,15
0,09
Costa Rica
0,04
Free
Cote d'Ivoire
1,18
0,71
Cote d'Ivoire
1,21
0,73
Croatia
0,31
0,19
Croatia
0,02
Free
Croatia
0,83
0,50
Croatia
0,31
0,19
Croatia
0,08
0,05
Croatia
0,02
Free
Cuba
1,46
0,88
Cuba
1,46
0,88
Cyprus
0,11
0,07
Cyprus
0,11
0,07
Cyprus
0,22
0,13
Czech Republic
0,07
0,04
Czech Republic
0,07
0,04
Czech Republic
0,37
0,22
Czech Republic
0,19
0,12
Czech Republic
0,37
0,22
Denmark
0,02
Free
Denmark
0,02
Free
Denmark
1,00
0,60
Denmark
0,74
0,45
Djibouti
0,61
0,37
Djibouti
0,70
0,42
Dominica
0,44
0,27
Dominica
0,51
0,31
Dominican Republic
0,10
0,06
Dominican Republic
0,10
0,06
Dominican Republic
0,24
0,14
Ecuador
0,37
0,22
Ecuador
0,64
0,39
Egypt
0,28
0,17
Egypt
0,38
0,23
El Salvador
0,56
0,33
El Salvador
0,56
0,33
El Salvador
0,31
0,19
Eritrea
0,62
0,37
Eritrea
0,62
0,37
Estonia
0,02
Free
Estonia
0,02
Free
Estonia
0,88
0,53
Estonia
0,88
0,53
Estonia
0,02
Free
Estonia
0,65
0,39
Estonia
0,04
Free
Estonia
0,02
Free
Ethiopia
0,48
0,29
Ethiopia
0,48
0,29
Falkland Islands (Malvinas)
3,55
2,13
Finland
0,76
0,45
Finland
0,16
0,09
Finland
0,10
0,06
Finland
0,76
0,45
Finland
0,16
0,09
Finland
0,06
0,04
Finland
2,44
1,46
France
0,04
Free
France
0,01
Free
France
0,62
0,37
France
0,04
Free
France
0,65
0,39
France
0,65
0,39
France
0,01
Free
France
0,05
0,03
France
0,04
Free
France
2,44
1,46
Gabon
1,06
0,63
Gabon
1,17
0,70
Gambia the
1,06
0,63
Gambia the
1,25
0,75
Georgia
0,70
0,42
Georgia
0,88
0,53
Germany
1,02
0,61
Germany
0,01
Free
Germany
Free
Free
Germany
1,02
0,61
Germany
0,01
Free
Germany
1,02
0,61
Germany
0,03
Free
Germany
1,02
0,61
Germany
0,17
0,10
Germany
1,02
0,61
Germany
0,04
Free
Germany
0,09
0,05
Ghana
0,70
0,42
Ghana
0,50
0,30
Ghana
0,86
0,52
Gibraltar
0,09
0,06
Gibraltar
0,09
0,06
Greece
0,10
0,06
Greece
0,02
Free
Greece
0,06
0,04
Greece
0,10
0,06
Greece
0,02
Free
Greece
0,10
0,06
Greece
0,06
0,04
Greece
0,53
0,32
Greece
0,06
0,04
Greenland
0,52
0,31
Greenland
0,24
0,14
Greenland
0,05
Free
Guam
0,05
Free
Guatemala
0,36
0,22
Guatemala
0,40
0,24
Guatemala
0,22
0,13
Guinea
1,17
0,70
Guinea
1,17
0,70
Guinea
1,74
1,04
Haiti
0,57
0,34
Haiti
0,71
0,43
Honduras
0,34
0,20
Honduras
0,42
0,25
Honduras
0,26
0,16
Hong Kong
0,13
0,08
Hong Kong
0,20
0,12
Hungary
0,14
0,08
Hungary
0,03
Free
Hungary
0,16
0,10
Hungary
0,16
0,10
Hungary
0,03
Free
Hungary
0,04
Free
Iceland
0,08
0,05
Iceland
0,11
0,06
India
0,03
Free
India
0,03
Free
Indonesia
0,08
0,05
Indonesia
0,09
0,06
Iran
0,36
0,22
Iran
0,45
0,27
Ireland
0,01
Free
Ireland
0,01
Free
Ireland
0,03
Free
Ireland
0,36
0,22
Ireland
Free
Free
Ireland
Free
Free
Ireland
Free
Free
Ireland
Free
Free
Ireland
Free
Free
Ireland
0,36
0,22
Israel
0,01
Free
Israel
0,04
Free
Israel
0,35
0,21
Israel
0,09
0,06
Israel
0,40
0,24
Italy
0,01
Free
Italy
0,01
Free
Italy
0,01
Free
Italy
0,01
Free
Italy
0,74
0,45
Italy
0,74
0,45
Italy
0,01
Free
Italy
0,05
Free
Italy
0,36
0,22
Italy
0,05
Free
Italy
0,04
Free
Italy
0,01
Free
Italy
0,01
Free
Italy
0,20
0,12
Italy
1,15
0,69
Italy
Free
Free
Jamaica
0,49
0,29
Jamaica
0,01
Free
Jamaica
0,48
0,29
Jamaica
0,01
Free
Japan
0,04
Free
Japan
0,08
0,05
Japan
0,09
0,06
Jordan
0,44
0,26
Jordan
0,52
0,31
Kazakhstan
0,17
0,10
Kazakhstan
0,08
0,05
Kazakhstan
0,39
0,23
Kazakhstan
0,71
0,42
Kazakhstan
0,21
0,13
Kenya
0,69
0,41
Kenya
0,68
0,41
Kenya
0,37
0,22
Kenya
0,36
0,22
Kenya
1,22
0,73
Kiribati
3,67
2,20
Kuwait
0,07
0,04
Kuwait
0,14
0,08
Kyrgyzstan
0,35
0,21
Kyrgyzstan
0,53
0,32
Kyrgyzstan
0,96
0,57
Lao
0,22
0,13
Lao
0,26
0,16
Latvia
0,53
0,32
Latvia
0,16
0,09
Latvia
0,74
0,44
Latvia
0,16
0,09
Latvia
0,74
0,44
Latvia
0,04
Free
Latvia
0,41
0,25
Latvia
0,16
0,09
Latvia
0,74
0,44
Latvia
0,83
0,50
Lebanon
0,61
0,37
Lebanon
0,80
0,48
Lesotho
0,85
0,51
Lesotho
0,96
0,58
Liechtenstein
0,25
0,15
Liechtenstein
0,25
0,15
Lithuania
0,33
0,20
Lithuania
0,03
Free
Lithuania
0,83
0,50
Lithuania
0,04
Free
Lithuania
0,18
0,11
Lithuania
0,22
0,13
Lithuania
0,27
0,16
Lithuania
0,71
0,42
Lithuania
1,35
0,81
Lithuania
0,83
0,50
Lithuania
0,33
0,20
Lithuania
0,56
0,34
Lithuania
0,33
0,20
Lithuania
0,27
0,16
Lithuania
0,34
0,20
Lithuania
0,42
0,25
Lithuania
1,38
0,83
Lithuania
1,43
0,86
Lithuania
0,74
0,44
Lithuania
0,52
0,31
Lithuania
1,26
0,76
Lithuania
0,02
Free
Lithuania
0,25
0,15
Lithuania
0,68
0,41
Lithuania
6,57
3,94
Lithuania
0,97
0,58
Lithuania
3,39
2,04
Lithuania
0,82
0,49
Lithuania
3,37
2,02
Lithuania
0,05
0,03
Lithuania
0,36
0,22
Lithuania
0,08
0,05
Lithuania
1,32
0,79
Lithuania
0,16
0,09
Luxembourg
0,54
0,32
Luxembourg
0,03
Free
Luxembourg
Free
Free
Luxembourg
0,54
0,32
Luxembourg
0,54
0,32
Luxembourg
0,54
0,32
Luxembourg
0,14
0,08
Luxembourg
0,03
Free
Luxembourg
0,16
0,10
Luxembourg
0,54
0,32
Luxembourg
0,17
0,10
Luxembourg
0,54
0,32
Luxembourg
0,18
0,11
Luxembourg
4,07
2,44
Luxembourg
0,01
Free
Luxembourg
2,74
1,65
Luxembourg
1,83
1,10
Luxembourg
0,89
0,54
Luxembourg
0,97
0,58
Luxembourg
0,16
0,10
Macao
0,58
0,35
Macao
0,51
0,31
Macao
0,97
0,58
Macedonia
0,40
0,24
Macedonia
0,40
0,24
Macedonia
1,11
0,67
Malawi
0,77
0,46
Malawi
1,14
0,69
Malaysia
0,03
Free
Malaysia
0,03
Free
Mali
1,21
0,73
Mali
1,02
0,61
Mali
0,34
0,20
Malta
0,67
0,40
Malta
0,67
0,40
Malta
1,21
0,73
Malta
1,51
0,91
Marshall Islands
0,54
0,33
Mauritania
1,28
0,77
Mauritania
1,28
0,77
Mauritania
1,54
0,92
Mauritania
2,31
1,38
Mauritius
0,18
0,11
Mauritius
0,18
0,11
Mexico
0,01
Free
Mexico
0,01
Free
Mexico
0,02
Free
Mexico
0,02
Free
Micronesia
1,38
0,83
Moldova
1,06
0,64
Moldova
1,04
0,63
Monaco
0,23
0,14
Monaco
1,14
0,68
Mongolia
0,04
Free
Mongolia
0,04
Free
Montenegro
0,00
Free
Montenegro
0,02
Free
Montenegro
0,03
0,02
Montserrat
0,55
0,33
Montserrat
0,55
0,33
Morocco
0,61
0,37
Morocco
0,58
0,35
Myanmar
0,44
0,26
Myanmar
0,44
0,26
Myanmar
0,75
0,45
Namibia
0,27
0,16
Namibia
0,45
0,27
Namibia
0,27
0,16
Namibia
0,11
0,07
Nauru
7,48
4,49
Nepal
0,41
0,25
Nepal
0,52
0,31
Netherlands
0,59
0,36
Netherlands
0,02
Free
Netherlands
0,59
0,36
Netherlands
0,59
0,36
Netherlands
0,53
0,32
Netherlands
0,02
Free
Netherlands
0,59
0,36
Netherlands
0,08
0,05
Netherlands
0,48
0,29
Netherlands
0,08
0,05
Netherlands
2,44
1,46
Netherlands
0,02
Free
Netherlands Antilles
0,43
0,26
Netherlands Antilles
0,24
0,14
Netherlands Antilles
0,37
0,22
New Caledonia
0,94
0,57
New Zealand
0,13
0,08
New Zealand
0,16
0,10
Nicaragua
0,36
0,21
Nicaragua
0,66
0,39
Nicaragua
0,36
0,21
Niger
1,22
0,73
Niger
0,97
0,58
Niger
0,59
0,35
Nigeria
0,22
0,13
Nigeria
0,22
0,13
Norfolk Island
1,58
1,19
Norway
0,01
Free
Norway
0,03
Free
Oman
0,24
0,15
Oman
0,29
0,18
Oman
0,59
0,35
Pakistan
0,08
0,05
Pakistan
0,08
0,05
Palestinian Territory
0,44
0,26
Palestinian Territory
0,56
0,33
Panama
0,07
0,04
Panama
0,33
0,20
Paraguay
0,49
0,29
Paraguay
0,60
0,36
Peru
0,01
Free
Peru
0,03
Free
Peru
0,93
0,56
Philippines
0,32
0,19
Philippines
0,43
0,26
Philippines
1,39
0,84
Poland
0,07
0,04
Poland
0,02
Free
Poland
0,31
0,19
Poland
0,31
0,19
Poland
0,07
0,04
Poland
0,07
0,04
Poland
0,04
Free
Poland
0,04
Free
Poland
0,02
Free
Portugal
0,06
0,04
Portugal
0,01
Free
Portugal
0,20
0,12
Portugal
0,06
0,04
Portugal
0,02
Free
Portugal
0,01
Free
Puerto Rico
0,02
Free
Qatar
0,45
0,27
Qatar
0,50
0,30
Reunion
1,58
0,95
Reunion
1,58
0,95
Romania
0,01
Free
Romania
0,04
Free
Russia
0,20
0,12
Russia
0,78
0,47
Russia
0,10
0,06
Russia
0,78
0,47
Russia
0,46
0,27
Russia
0,09
0,05
Russia
0,46
0,27
Russia
0,78
0,47
Russia
0,09
0,05
Russia
0,09
0,05
Russia
0,78
0,47
Russia
0,46
0,27
Russia
0,08
0,05
Russia
0,08
0,05
Russia
0,78
0,47
Russia
0,09
0,05
Russia
0,46
0,27
Russia
0,78
0,47
Russia
0,11
0,06
Russia
0,41
0,24
Russia
0,08
0,05
Russia
0,11
0,06
Russia
0,09
0,05
Russia
0,11
0,06
Russia
0,08
0,05
Russia
0,11
0,06
Russia
0,09
0,06
Russia
0,14
0,08
Russia
0,13
0,08
Rwanda
0,82
0,49
Rwanda
0,82
0,49
Saint Barthelemy
0,59
0,35
Saint Barthelemy
0,59
0,35
Saint Helena
4,41
2,65
Saint Kitts and Nevis
0,50
0,30
Saint Kitts and Nevis
0,50
0,30
Saint Lucia
0,47
0,28
Saint Lucia
0,47
0,28
Saint Pierre and Miquelon
0,49
0,29
Saint Pierre and Miquelon
0,98
0,59
Saint Vincent and the Grenadines
0,47
0,28
Saint Vincent and the Grenadines
0,49
0,30
Samoa
1,95
1,17
San Marino
0,09
0,05
San Marino
0,60
0,36
Saudi Arabia
0,19
0,11
Saudi Arabia
0,28
0,17
Seychelles
0,46
0,28
Seychelles
1,22
0,73
Seychelles
1,13
0,68
Sierra Leone
0,22
0,16
Sierra Leone
0,13
0,09
Sierra Leone
0,22
0,16
Singapore
0,04
Free
Singapore
0,04
Free
Slovakia
0,08
0,05
Slovakia
0,02
Free
Slovakia
0,15
0,09
Slovakia
0,05
0,03
Slovenia
1,10
0,66
Slovenia
1,16
0,70
Somalia
1,36
0,82
Somalia
0,70
0,42
Somalia
0,70
0,42
Somalia
0,40
0,24
Somalia
1,36
0,82
South Africa
0,59
0,35
South Africa
0,59
0,35
South Africa
3,49
2,09
South Africa
0,35
0,21
South Africa
4,37
2,62
South Korea
0,03
Free
South Korea
0,05
Free
Spain
1,16
0,70
Spain
0,02
Free
Spain
0,01
Free
Spain
1,16
0,70
Spain
0,06
0,04
Spain
0,04
Free
Spain
1,16
0,70
Spain
0,60
0,36
Spain
1,39
0,84
Sri Lanka
0,44
0,27
Sri Lanka
0,49
0,29
Sudan
0,39
0,24
Sudan
0,47
0,28
Suriname
0,61
0,37
Suriname
0,45
0,27
Suriname
0,81
0,49
Swaziland
0,37
0,22
Swaziland
0,54
0,33
Sweden
0,01
Free
Sweden
0,01
Free
Sweden
0,01
Free
Sweden
0,45
0,27
Sweden
0,04
Free
Sweden
0,04
Free
Sweden
0,45
0,27
Sweden
0,04
Free
Sweden
0,04
Free
Sweden
Free
Free
Switzerland
0,04
Free
Switzerland
1,70
1,02
Switzerland
0,92
0,55
Syrian Arab Republic
1,92
1,15
Syrian Arab Republic
1,71
1,02
Taiwan
0,09
0,05
Taiwan
0,28
0,17
Tajikistan
0,49
0,29
Tajikistan
0,26
0,15
Tajikistan
0,57
0,34
Tajikistan
0,32
0,19
Tanzania
0,79
0,48
Tanzania
0,79
0,48
Thailand
0,12
0,07
Thailand
0,12
0,07
The Fiji Islands
0,52
0,31
The Fiji Islands
0,52
0,31
Timor-Leste
1,10
0,66
Timor-Leste
1,10
0,66
Togo
0,73
0,44
Togo
0,85
0,51
Tokelau
4,39
2,63
Tonga
1,95
1,17
Trinidad and Tobago
0,30
0,18
Trinidad and Tobago
0,45
0,27
Tunisia
2,42
1,45
Tunisia
2,42
1,45
Turkey
0,11
0,06
Turkey
0,56
0,33
Turks and Caicos Islands
1,16
0,70
Turks and Caicos Islands
1,16
0,70
Turks and Caicos Islands
1,55
0,93
Tuvalu
3,44
2,06
Uganda
1,28
0,77
Uganda
1,28
0,77
Ukraine
0,41
0,25
Ukraine
0,94
0,57