Cookiebot

Επίσημο και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης Cookie για το website σου
αναγνωρισμένο από όλους τους φορείς με πλήρη υποστήριξη του
GDPR κανονισμού!

Βασικές λειτουργίες

cookie-scanning

Αυτόματη σάρωση και δήλωση cookie

Μία φορά το μήνα, το Cookiebot CMP θα εκτελεί έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο cookie ανιχνεύοντας τον ιστότοπό σας για cookie (cookie HTTP / Javascript, HTML5 Local Storage, Flash Local Shared Object, Silverlight Isolated Storage, IndexedDB, ultrasound beacons, pixel tags) και δημιουργεί δήλωση cookie με περιγραφές για κάθε cookie που βρίσκεται στον ιστότοπό σας.

The declaration is available to your website users as part of the consent dialog's details pane and as a separate cookie report.

The cookie report can be published in full on any of your subpages, e.g. as part of your privacy policy, by simply including a javascript-code in the specific page. The declaration also shows the user's current consent state and offers the user the statutory option of changing or withdrawing a consent. Monitor your cookies by registering one or more subscribers to receive a monthly scan report by e-mail with information on e.g. new and removed cookies.

Cookie-samtykke banner

Banner συναίνεσης cookie

Cookiebot CMP displays a user friendly, no-nonsense dialog the first time a user visits your website - no matter what page the user first lands on. The configurable dialog informs the user about the use of cookies and asks for consent to set cookies on the user’s web browser, all with minimum impact on the overall user experience. Cookiebot CMP remembers the user’s choice for 12 months after which the banner will automatically pop up to renew the user's consent.

Όλες οι συγκαταθέσεις χρηστών καταγράφονται αυτόματα σε ανώνυμη φόρμα με κρυπτογραφημένο κλειδί. Δεν απαιτείται συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (GDPR). Το αρχείο καταγραφής συναίνεσης μπορεί να ληφθεί από τον Διαχειριστή και να χρησιμοποιηθεί για τεκμηρίωση.

Ο μηχανισμός συναίνεσης μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν χρησιμοποιείς ιστότοπους σε πολλές χώρες, μπορείς να ρυθμίσεις μια διαμόρφωση για κάθε χώρα.

Cookie Control & JavaScript SDK

Με το Cookiebot CMP έχετε τον πλήρη έλεγχο των cookie που έχουν οριστεί στον ιστότοπό σας. Αντί να αφήνει στους επισκέπτες του ιστότοπού σας να επιλέξουν ή να εξαιρεθούν σε αρκετές εκατοντάδες παρόχους cookie τρίτων, το Cookiebot CMP προσφέρει στους επισκέπτες σας μια απλή, γενική επιλογή για τέσσερις τύπους cookie σε όλους τους παρόχους cookie.

Το Cookiebot CMP προσφέρει πλήρη υποστήριξη της απαιτούμενης προηγούμενης συγκατάθεσης, έτσι ώστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookie να ρυθμίζονται πριν από τη συγκατάθεση του χρήστη. Το Cookiebot CMP μπορεί να αποκλείει αυτόματα όλα τα cookie και τους ιχνηλάτες πρώτου και τρίτου μέρους στον ιστότοπό σου. Εναλλακτικά, μπορείς να επισημάνεις χειροκίνητα σενάρια για αναστολή έως ότου ο χρήστης συναινέσει.

Cookiebot CMP exposes a JavaScript object with a number of public properties, methods, events and callback functions that you can use in your website's front-end code to activate scripts individually based on the current user's consent state.

The consent state is stored on the user's browser as a persistent cookie with a JSON-formatted value that can also be read server side to evaluate the user's consent before setting cookies.

Στο διαχειριστικό σύστημα του cookie μπορείς να δεις σε ποια διεύθυνση URL ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ένα cookie που σε διευκολύνει να προσδιορίσεις τα σενάρια που ρυθμίζουν τα cookie.

Cookiekatalog

Αποθήκευση cookie

Το Cookiebot CMP διατηρεί ένα παγκόσμιο αποθετήριο cookie με περιγραφές του σκοπού των κοινά χρησιμοποιούμενων cookie τρίτων.

Όταν το Cookiebot CMP αναγνωρίζει ένα γνωστό cookie στον ιστότοπό σας, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων για να περιγράψει τον σκοπό του cookie στους επισκέπτες του ιστότοπού σας.

Το Cookiebot CMP δημιουργεί ένα τοπικό χαρτοφυλάκειο αποθήκευσης πληροφοριών μετά την πρώτη σάρωση του ιστότοπού σας.

Στο τοπικό αποθετήριο μπορείς να αλλάξεις οποιαδήποτε εφαρμοσμένη περιγραφή και να ορίσεις περιγραφές σκοπού σε όλα τα cookie που προσδιορίζονται από το σαρωτή.

Σε επόμενες σαρώσεις, το Cookiebot CMP επαναχρησιμοποιεί πληροφορίες από είχε αποθηκεύσει από την πρώτη σάρωση για να περιγράψει τα cookie.

Αποδοτικότητα

Μαζική συναίνεση για πολλούς τομείς

Εάν χρησιμοποιείς πολλούς ιστότοπους από διαφορετικά domain ή / και ο ιστότοπός σου λειτουργεί από διάφορα subdomain, το Cookiebot CMP μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες του ιστότοπού σου τη συγκατάθεση που καλύπτει όλα τα domain σου.

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, στους χρήστες σου θα ζητηθεί συγκατάθεση μόνο την πρώτη φορά που θα επισκεφτούν οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς σου.

Auto-detect languages

Υποστήριξη και αυτόματη ανίχνευση οποιασδήποτε γλώσσας

Text in the consent dialog can be customised with an unlimited number of language variants in the browser-based manager. Default text templates in 46 languages are available in the Cookiebot CMP manager. Furthermore, Cookiebot CMP enables automatic language detection to show the consent dialog in the individual website user's preferred language.

Geo-targeting i realtid

Γεωγραφική στόχευση σε πραγματικό χρόνο

Αν θέλετε να στοχεύσετε τη συλλογή συναίνεσης σε επισκέπτες από συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές στον κόσμο, το Cookiebot CMP μπορεί σε πραγματικό χρόνο να καθορίσει από ποια χώρα προέρχεται ο μεμονωμένος χρήστης και να εμφανίσει το banner συναίνεσης μόνο σε επισκέπτες από τις επιλεγμένες χώρες και περιοχές.

Για όλους τους άλλους επισκέπτες ο ιστότοπός σου θα λειτουργήσει αμετάβλητος.

Αναφορές

Το Cookiebot CMP παρέχει οπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιλογές των επισκεπτών του ιστότοπού σας. Επίσης, μετά από κάθε μηνιαία σάρωση, το Cookiebot CMP θα συντάξει μια αναφορά σάρωσης με λεπτομέρειες σχετικά με αναγνωρισμένους ιχνηλάτες στον ιστότοπό σας, αλλαγές από την προηγούμενη σάρωση και άλλες λεπτομέρειες.

Από τον διαχειριστικό σύστημα μπορείτε να ορίσετε  οποιοδήποτε e-mail για να λαμβάνετε τη μηνιαία αναφορά για ένα ή περισσότερα domain.

Γρήγορο και αξιόπιστο

Το Cookiebot CMP λειτουργεί από το cloud και έτσι προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τις εκτεταμένες δυνατότητες του cloud για να εξασφαλίσει υψηλή διαθεσιμότητα, αυτόματη κλιμάκωση χωρητικότητας, συνεχή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και γεωγραφική αναπαραγωγή για αυτόματη  ανακατεύθυνση σε περίπτωση ζημιάς των γραμμών ή φυσικής καταστροφής των Datacenter.

Κρυπτογραφημένη ασφάλεια

Oι συγκαταθέσεις συλλέγονται αυτόματα μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL και όλες οι συγκαταθέσεις αποθηκεύονται ως ισχυρά κρυπτογραφημένα κλειδιά.

Ρυθμίσεις

Εύκολη ενσωμάτωση στον ιστότοπό σου

Το Cookiebot CMP είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία cloud πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε ιστότοπο.

Αντίγραψε λίγες γραμμές κώδικα JavaScript από το controlpanel του Cookiebot CMP στον ιστότοπό σου για να εμφανίσεις το δικό σου banner και την δική σου δήλωση συναίνεσης "cookie".

Το Cookiebot CMP διατηρεί όλα τα αρχικά cookie τόσο του website σας όσο και των τρίτων κατασκευαστών μέχρι να δοθεί νέα συγκατάθεση - δεν απαιτείται "mark-up".

Understøtter Modern Type UI

Μοντέρνος κ νέος τρόπος διαχείρισης

Το Cookiebot CMP λειτουργεί τόσο με παραδοσιακούς ιστότοπους όσο και με σύγχρονες εφαρμογές μιας σελίδας (SPA), επίσης γνωστή και ως SPI. Το Cookiebot CMP API περιλαμβάνει καθορισμένες μεθόδους για προγραμματιστές SPA.

Λευκός-κατάλογος για τα αυστηρά απαραίτητα cookies

Ορισμένα cookie είναι απολύτως απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά ο ιστότοπός σας. Σύμφωνα με την οδηγία για τα cookie της ΕΕ, μπορείτε να ορίσετε αυτόν τον τύπο cookie χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

Στο διαχειριστιστικό του Cookiebot CMP μπορείτε να ταξινομήσετε τα σχετικά cookie, όπως απαιτείται, έτσι ώστε το Cookiebot CMP να μην αποκλείει τυχόν απολύτως απαραίτητα cookie.

Υποστήριξη όλων των browsers

Το σενάριο συλλογής συγκατάθεσης front-end λειτουργεί σε όλα τα κορυφαία προγράμματα περιήγησης ιστού συμβατά με HTML4 και HTML5 με υποστήριξη για JavaScript και Secure Socket Layer (SSL).

Το controlpanel του Cookiebot CMP έχει βελτιστοποιηθεί για όλους τους  browser σας, Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari και Opera.

Υποστήριξη προτύπων προσβασιμότητας

To accommodate users that use assistive software such as screen readers Cookiebot CMP's consent banner supports W3C's accessibility standards WCAG 2.0 and WAI-ARIA.

Τηρεί τη ρύθμιση "Μην με παρακολουθείς (Do not track)"

Εάν ένας χρήστης έχει εξαιρεθεί από την παρακολούθηση από ιστότοπους στις γενικές ρυθμίσεις DNT του προγράμματος περιήγησης (Do-Not-Track), το Cookiebot CMP αγνοεί το "CookieConsentBulkTicket" που επιτρέπει τη μαζική συναίνεση.

Φόρμα επικοινωνίας για το Cookiebot

Όνομα/επώνυμο
Το email σου
Το τηλεφωνό σου
Τι θα ήθελες να μάθεις;
tipos