Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Call rates
Price per minute
Απλός
Greece
0,100
0,060
Greece
0,016
0,010
Greece
0,058
0,035
Greece
0,525
0,315
Greece
0,058
0,035
tipos