Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Call rates
Price per minute
Απλός
Greece
0,100
0,060
Greece
0,016
Free
Greece
0,058
0,035
Greece Mobile
0,100
0,060
Greece Mobile
0,016
Free
Greece Mobile
0,100
0,060
Greece Mobile
0,058
0,035
Greece
0,525
0,315
Greece
0,058
0,035